Pressmeddelande

Pressmeddelande

9 mars, 2015

Positiva resultat av strategiskt viktig studie

Follicum har nu avslutat en viktig preklinisk studie på human hud som transplanterats till SCID-möss*.  Resultaten är helt i linje med de fynd som tidigare kommunicerats i korttidsstudier på mänskliga hudbitar. Resultaten visar att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 kraftigt hämmar hårtillväxt. * möss med nedsatt immunförsvar där den mänskliga huden kan överleva och växa fast. Follicum […]

18 februari, 2015

Positiva resultat från toxikologiska studier

Follicum kunde i december 2014 meddela att bolaget startat två mindre toxstudier som ligger till grund för de  stora toxstudier som planeras under våren 2015. Två 1-månads toxstudier är nu genomförda med positiva resultat. Follicum avser påbörja kliniska studier under 2015. För att kunna genomföra en klinisk studie krävs det att myndigheterna (nationellt läkemedelsverk och […]

22 december, 2014

Utkast till bakgrundsdokument förberett och två mindre toxstudier inledda

Follicum har nu, i enlighet med kommunicerad tidsplan, förberett ett bakgrundsdokument med designutkast till fas I/IIa-studien inför kommande vetenskaplig diskussion med en läkemedelsmyndighet. Myndigheten har bekräftat mötet som är planerat att hållas tidigt 2015. Bolaget har även startat två mindre toxstudier som ligger till grund för de stora toxstudier som planeras under våren 2015. För […]

16 december, 2014

Upprepade experiment i linje med tidigare resultat

Follicum har i samarbete med en välkänd forskargrupp på universitetet i Münster, Tyskland, nu upprepat ex vivo experiment på levande mänsklig hud för att verifiera tidigare resultat. Experimenten slutfördes enligt den kommunicerade tidsplanen och resultaten är helt i linje med de tidigare experimenten. Effekten av FOL-005 har studerats på hårsäckar i levande mänsklig hud (överbliven […]

27 november, 2014

Delårsrapport Q3

Follicums delårsrapport för kvartal tre 2014 är nu publicerad. Gå till Rapporter eller klicka här för att läsa dokumentet.

25 november, 2014

Första dagen för handel av Follicums aktier på AktieTorget

Idag, den 25 november 2014, är första dagen för handel av Follicums aktier på AktieTorget. Follicum fokuserar på utvecklingen av läkemedelskandidaten FOL-005 som i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. Bolagets målsättning är att generera avkastning och intäkter till andra framtida projekt genom en försäljning eller utlicensiering av FOL-005 […]

19 november, 2014

Nytt datum för publicering av delårsrapport

Follicum meddelar härmed att nytt datum för publicering av delårsrapport tre (januari – september) är den 27 november 2014. Tidigare kommunicerat datum var den 20 november 2014. För mer information om Follicum: Jan Alenfall – VD Follicum AB Telefon: 046-19 21 97 E-post: info@follicum.com