MAR-arkiv

MAR-arkiv

29 oktober, 2020

Follicum genomför riktad nyemission om cirka 36,6 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen i Follicum AB (”Follicum” […]

8 oktober, 2020

Samtliga patienter inkluderade i Follicums fas II-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt

Follicum AB meddelar idag att alla patienter har inkluderats i bolagets pågående kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten FOL-005. Studien omfattar drygt 200 manliga patienter med håravfall som behandlas med en nyutvecklad topikal formulering av FOL-005. Inga betydande biverkningar har så här långt rapporterats och hittills har ingen av de inkluderade patienterna avbrutit sitt deltagande i […]

18 augusti, 2020

Över hälften av patienterna rekryterade i Follicums fas II-studie av FOL-005 för stimulering av hårväxt

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) tillkännager idag att mer än 50% av patienterna har rekryterats i den pågående kliniska fas IIa-studien med FOL-005. Studien omfattar 200 manliga patienter med håravfall som behandlas dagligen under fyra månader med en nyutvecklad topikal formulering av FOL-005 eller placebo. Studien genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin […]

22 juni, 2020

Follicum AB erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för skydd av bolagets peptider som utvecklas för behandling av diabetes och dess följdsjukdomar

Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) om ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) av den amerikanska patentansökan 16/666,960, vilken omfattar bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes och diabetesassocierade följdsjukdomar. Denna ansökan avser nya peptider från bolagets båda peptidklasser och användning av dessa vid behandling av diabetes och sjukdomar […]

3 juni, 2020

Follicum återupptar fas II-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt och utvidgar antalet studiecenter

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) tillkännager idag att den kliniska fas IIa-studien med en krämformulering av FOL-005 återstartar, efter ett uppehåll till följd av covid-19-pandemin. För att öka rekryteringstakten har ett tredje studiecenter kontrakterats. Studien omfattar cirka 200 manliga patienter med håravfall som behandlas dagligen under fyra månader med en nyutvecklad topikal formulering av FOL-005 […]

12 maj, 2020

Follicum ansöker om utökat internationellt patentskydd för den topikala formuleringen av FOL-005 och andra peptider

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) meddelar att företaget har skickat in en internationell patentansökan (PCT) för den formulering av FOL-005 som bolaget utvecklat. Patentansökan baseras på nya experimentella data som ger stöd för att formuleringen kan användas även för andra peptider än FOL-005. Formuleringen med FOL-005 som är avsedd att smörjas in i huden har […]

20 mars, 2020

Follicum erhåller besked om kommande godkännande i Europa av bolagets patent inom diabetes

Follicum AB (“Follicum”) meddelar att bolaget idag har erhållit ett preliminärt godkännande från Europapatentverket (EPO) av en patentansökan rörande bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes. Follicums patentansökan med publikationsnummer EP 3 618 845 avser nya peptider och användande av dessa vid behandling av diabetes. EPO har utfärdat ett ”Intention to Grant”, vilket innebär […]

18 mars, 2020

Follicum gör uppehåll i rekryteringen av patienter i klinisk fas II-studie av FOL-005 till följd av den pågående covid-19-pandemin

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) meddelar idag att företaget beslutat att göra ett temporärt uppehåll i den fas II-studie av läkemedelskandidaten FOL-005 som nyligen initierats i Tyskland. Detta till följd av myndighetsrekommendationer i Tyskland mot bakgrund av det pågående utbrottet av covid-19. Bolaget avser att återuppta rekryteringen av patienter till studien så snart läget i […]

9 mars, 2020

Första gruppen patienter behandlad i Follicums fas II-studie med FOL-005-kräm för stimulering av hårväxt

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) tillkännager idag att den första gruppen patienter har behandlats i den nya klinisk fas IIa-studien med FOL-005. Studien omfattar cirka 200 manliga patienter med håravfall som dagligen under 4 månader ska behandlas med den nya formuleringen av FOL-005 eller placebo. Studien genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin […]

31 januari, 2020

Follicum erhåller Vinnova-anslag för studier av FOL-peptiders bindning till receptorer på pankreas-celler

Follicum (“Follicum” eller “företaget”) meddelar idag att bolaget har fått sin ansökan till Vinnova för studier av FOL-peptiders inbindning till recptorer på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår. Delar av projektet omfattar avancerade analyser på MAX IV i Lund. Ansökan har lämnats in inom ramen för […]