Styrelse

Styrelse

Gun-Britt Fransson, styrelseordförande sedan 2018

Gun-Britt Fransson har mer än 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling och FoU inom bioteknik samt livsmedels- och läkemedelsutveckling. Fram till 2018 arbetade Fransson som VP R & D på Probi AB. Hon har även varit VD för Alligator Bioscience AB och forskningsdirektör vid Orkla Foods A / S samt innehaft forskningsledande befattningar inom KabiPharmacia AB. Fransson har stor erfarenhet av styrelsearbete och har varit ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag, stiftelser och universitet.

Gun-Britt-Fransson

Innehav i Bolaget:
Fransson äger 53 333 aktier i bolaget

Franssons övriga uppdrag utgörs av:

 • Lighthouse Life Science Consulting AB, Suppleant
 • Lighthouse HB, Bolagsman
 • MedicPen AB (publ), Styrelseledamot
 • Invent Medic Sweden AB, Styrelseledamot

Mats Persson, styrelseledamot sedan 2019

Mats Persson har över 35 års erfarenhet av marknadsföring och licensaffärer inom global läkemedelsindustri. Mats kommer närmast från Tesaro, ett amerikanskt biotechbolag inom onkologi som nyligen blev uppköpt av GSK, där han haft rollen som Head of Nordic. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar inom Astellas Pharma Norden/Baltikum (VD), Novo Nordisk, Pharmacia Corporation och Ferring International.

matspersson-crop

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Perssons övriga uppdrag utgörs av:

 • M S Persson Consulting AB, Styrelseledamot
 • Gedea Biotech AB, Styrelseledamot
 • Nordic Rebalance a/s, Styrelseledamot

Alejandra Mørk, styrelseledamot sedan 2018

Alejandra Mørk är VD och huvudägare i KLIFO. Tidigare arbetade hon för Nycomed Pharma i 18 år, i olika ledande befattningar inom läkemedelsutveckling och “life cycle management”.

Alejandra är styrelseledamot i Dansk Biotech och medlem i Danska Akademin för Tekniska Vetenskaper. Hon ingår också i EUCROF Pediatric Working Group.

Alejandra_Moerk

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Mørks övriga uppdrag utgörs av:

 • iSD Immunotech ApS, Styrelseledamot
 • KLIFO Holding A/S, Styrelseledamot
 • KLIFO A/S, VD

Lars H. Bruzelius, styrelseledamot sedan 2013

Lars är docent i företagsekonomi samt managementkonsult med stor erfarenhet från flera branscher, bl.a. medicinteknik. Han har bl.a. varit vVD och administrativ direktör i Gambro AB samt startat, utvecklat och ägt samt varit VD för managementkonsultföretag. Bruzelius har under senare år verkat som styrelseledamot i olika bolag samt investerat i ett flertal start-up-bolag, framför allt inom life science.

lars-h-bruzelius-01

Innehav i Bolaget:
Bruzelius äger via Brushamn Invest Aktiebolag 2 798 047 aktier.

Bruzelius övriga uppdrag utgörs av:

 • Brushamn Holding Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Brushamn Invest Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Catella Fondförvaltning AB, Styrelseledamot
 • Lunds universitets stipendiestiftelse, Styrelseledamot

Anna Hultgårdh Nilsson, styrelseledamot sedan 2011

Anna Hultgårdh-Nilsson, professor vid Lunds universitet, har doktorerat i medicinsk cellbiologi vid Karolinska Institutet. Hultgårdh-Nilsson har arbetat med bland annat cell- och molekylärbiologi med fokus på kärlbiologi på Karolinska Institutet samt vid Lunds universitet. 2011 grundade Hultgårdh-Nilsson Follicum tillsammans med Pontus Dunér och LU Bioscience AB. Hultgårdh-Nilsson har publicerat fler än 60 vetenskapliga artiklar och har lång erfarenhet av akademisk forskning.

AnnaHultgardh

Innehav i Bolaget:
Hultgårdh-Nilsson äger inklusive närstående 100 % i Atherioco AB som äger 657 194 aktier i Follicum. Hultgårdh-Nilsson äger inkl närstående vidare 121 210 aktier privat i bolaget.

Hultgårdh Nilssons övriga uppdrag utgörs av:
Atherioco AB, Styrelseledamot

Carl-Johan Spak, styrelseledamot sedan 2019

Carl-Johan är Senior Advisor på Flerie Invest. Han har mellan 2009 och 2020 varit verksam på ledande positioner inom Recipharm, senast som VD på Recipharm Venture Fund AB. Han har över 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i roller som VD från både små start-ups och större läkemedelsbolag. Carl-Johan är tandläkare och odontologie doktor.

Carl-Johan Spak, styrelsemedlem i Follicum

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Spaks övriga uppdrag utgörs av:

 • Pharmacolog i Uppsala AB, styrelseledamot
 • Symcel Sverige AB, styrelseledamot
 • Empros Pharma AB, styrelseledamot
 • Atrogi AB, styrelseledamot
 • Prokarium Ltd, styrelseledamot
 • Prokarium Hodings Ltd, styrelseledamot
 • Kahr Medical Ltd, styrelseledamot
 • Sweden-BIO Service AB, styrelseledamot
 • Xspray AB, styrelseledamot
 • Buzzard Pharmaceuticals AB, styrelsesuppleant