Ledning

Jonas Edelswärd, tillförordnad vd och finansdirektör

Jonas Edelswärd är civilekonom och arbetar med finansiering av bolag i utvecklingsfas. Jonas har tidigare varit ekonomichef i Zaplox under tiden när Zaplox introducerades på First North. Han har mer än 25 års erfarenhet från olika positioner med högteknologiska start up-bolag framför allt från innovationsmiljöerna kring Lunds universitet och Malmö högskola, Ideon Innovation och MINC. Han har även arbetat med mer mogna företag utifrån rollen som VD för det privatägda investmentbolaget AB Axel Granlund. Jonas Edelswärd har stor erfarenhet av att utvärdera små och medelstora företag i olika skeden i bolagens utveckling, framför allt utifrån rollen som affärsutvecklare och VD för Teknopol AB i Lund. Edelswärd har tidigare även arbetat med företagsfinansiering som CFO på Almi Företagspartner Skåne. Jonas Edelswärd är certifierad styrelseledamot hos styrelseakademin och innehar ett antal styrelseuppdrag.

Jonas_Edelsward

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Edelswärds övriga uppdrag utgörs av:

  • Zaplox AB: styrelseordförande
  • Galenica AB: styrelsemedlem
  • Pragati AB: styrelsemedlem
  • Humanus Utbildning Syd AB: styrelsemedlem
  • Galerie Leger AB: styrelsesuppleant