Ledning

Ledning

Kim Arvid Nielsen, VD

Kim Arvid Nielsen är läkare och Executive Master of Business Administration med omfattande erfarenhet av affärsutveckling, investerarrelationer och läkemedelsutveckling. Han har tidigare haft en rad ledande befattningar inom såväl mindre life science-bolag som globala läkemedelsföretag, bland annat Cytovac, Scandion Oncology, Serendex, Bayer, Pharmion, Ferrosan och Serono Nordic.

Kim_Nielsen_2

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Nielsens övriga uppdrag utgörs av:
Brain Plus: Styrelseledamot

Jan Alenfall, Chief Scientific Officer

Jan Alenfall har en doktorsexamen och över 25 års erfarenhet av farmaceutisk utveckling och forskning, däribland forskning gällande nya botemedel för immunologiska sjukdomar och cancer. Jan var bland annat chef för preklinisk och klinisk utveckling i Bioglan. Han har även varit forskningschef på Probi AB. Alenfall har stor erfarenhet inom forskning, produktutveckling, prekliniska och kliniska prövningar samt kommersiella samarbeten och 2006 tillträdde han VD-positionen på DermaGen AB. Jan har skrivit och medförfattat 17 publikationer i vetenskapliga tidskrifter och har sju patentansökningar.

Jan Alenfall, vd Follicum

Innehav i Bolaget:
Jan Alenfall äger privat 100 % i Callipa AB som äger 338 633 aktier i Follicum.

Alenfalls övriga uppdrag utgörs av:
Callipa AB: Styrelseledamot, VD

Maria Ekblad, Forskningschef

Maria Ekblad är Civilingenjör i kemi och har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat inom forskning och utveckling av nya läkemedel mot autoimmuna sjukdomar och cancer. Maria har bland annat varit chef för preklinisk utveckling på Active Biotech och för företagets kontraktsforskningsverksamhet. Maria har stor erfarenhet av att driva såväl tidig som sen preklinisk samt klinisk forskning.

Maria Ekblad, forskningschef Follicum

Innehav i Bolaget:
Maria Ekblad äger 13 330 aktier i bolaget.

Fredrik Werner, Ekonomichef

Fredrik Werner har en kandidatexamen i ekonomi och lång erfarenhet av ledande positioner inom life sciences och techsektorn. Werners tidigare roller infattar bl.a CFO på A1M Pharma (nuvarande Guard Therapeutics), VD och CFO på Airsonett AB, CFO på Bonesupport AB samt CFO på Netch Technologies AB.

Fredrik_Werner

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Werners övriga uppdrag utgörs av:

  • FOC Venture AB: Styrelseledamot, VD
  • Relationsforum i Skåne AB: Styrelsesuppleant