Ledning

Ledning

Jan Alenfall, VD

Jan Alenfall har en doktorsexamen och över 25 års erfarenhet av farmaceutisk utveckling och forskning, däribland forskning gällande nya botemedel för immunologiska sjukdomar och cancer. Jan var bland annat chef för preklinisk och klinisk utveckling i Bioglan. Han har även varit forskningschef på Probi AB. Alenfall har stor erfarenhet inom forskning, produktutveckling, prekliniska och kliniska prövningar samt kommersiella samarbeten och 2006 tillträdde han VD-positionen på DermaGen AB. Jan har skrivit och medförfattat 17 publikationer i vetenskapliga tidskrifter och har sju patentansökningar.

Jan Alenfall, vd Follicum

Innehav i Bolaget:
Jan Alenfall äger privat 100 % i Callipa AB som äger 338 633 aktier i Follicum.

Alenfalls övriga uppdrag utgörs av:
Callipa AB: Styrelseledamot, VD

Maria Ekblad, Forskningschef

Maria Ekblad är Civilingenjör i kemi och har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat inom forskning och utveckling av nya läkemedel mot autoimmuna sjukdomar och cancer. Maria har bland annat varit chef för preklinisk utveckling på Active Biotech och för företagets kontraktsforskningsverksamhet. Maria har stor erfarenhet av att driva såväl tidig som sen preklinisk samt klinisk forskning.

Maria Ekblad, forskningschef Follicum

Innehav i Bolaget:
Maria Ekblad äger 13 330 aktier i bolaget.

Gunnar Gårdemyr, Affärschef

Gunnar Gårdemyr har en ekonomiexamen och mer än 35 års erfarenhet från läkemedels- och biotechbranschen, framförallt inom affärsutveckling, strategi och marknadsföring från bolag som t.ex. Astra, Ferring, Nycomed, Takeda, Acino och Targovax. Gårdemyr har bla varit VD för Targovax AS och varit ansvarig för M&A på Nycomed samt för global marknadsföring hos Ferring.

gunnar-gardemyr-01

Innehav i Bolaget:
Gunnar Gårdemyr äger 213 572 aktier i bolaget.

Gårdemyrs övriga uppdrag utgörs av:

  • RhoVac AB: Styrelseordförande
  • Xspray AB: Styrelseledamot
  • Asgard Therapeutics AB: Styrelseledamot
  • Iconovo AB: Styrelseledamot