Nyheter

Nyheter

10 juni, 2020

Follicums presentation från Småbolagsdagarna 9 juni nu publicerad

Follicums VD Jan Alenfall presenterade bolaget på Småbolagsdagarna den 9 juni 2020. Presentationen spelades in och videon kan ses här. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 0709 31 51 15 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. […]

9 juni, 2020

BioStock studio: Follicum återupptar hårstudie

BioStock publicerade den 8 juni 2020 en intervju med Jan Alenfall I mars tvingades Follicum pausa rekryteringen till sin fas II-studie med huvudkandidaten FOL-005 till följd av Covid-19-pandemin. I förra veckan kom dock det glädjande beskedet att patientrekryteringen nu återupptas, och att man dessutom har utökat med ett ytterligare studiecentra för att påskynda densamma. För […]

2 juni, 2020

Follicum presenterar på Småbolagsdagarna den 8-10 juni 2020

Den 9 juni kl 15.30-16.00 presenterar VD Jan Alenfall från Follicum den senaste utvecklingen inom hårväxt- och diabetesprojekten på Aktiespararnas Småbolagsdagarna, som i år sänds digitalt. Program och anmälan hittar du på eventets hemsida. Småbolagsdagen sänds live och on demand via www.aktiespararna.se/tv/live. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 0709 […]

12 maj, 2020

BioStock-artikel: Follicum ansöker om breddat patent för topikal formulering

BioStock publicerade den 12 maj 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Peptidbolaget Follicum har lämnat in en internationell patentansökan för sin egenutvecklade topikala krämformulering. Ansökan avser främst bolagets längst framskridna kandidat, FOL-005 som genomgår en klinisk fas IIa-studie mot håravfall, men omfattar även formuleringen som bärare för andra topikala peptidläkemedel avsedda […]

27 april, 2020

BioStock-artikel: Håravfall får psykosociala konsekvenser

BioStock publicerade den 27 april 2020 en artikel om håravfall och Follicum, som återges nedan i sin helhet. Håravfall är ett godartat sjukdomstillstånd med begränsade fysiska effekter, men däremot är de psykosociala konsekvenserna betydligt mer långtgående. Håret är en viktig del av vår självbild och vårt självuttryck, något som kan raseras om vi drabbas av håravfall. […]

15 april, 2020

Videointervju med Follicum publicerad

Corfind har intervjuat Follicums VD Jan Alenfall om vad som händer i bolaget just nu. I intervjun pratar Jan Alenfall om: Vad det preliminära europeiska patentgodkännandet inom diabetes betyder för bolaget Hur bolaget påverkas av Corona-krisen Statusuppdatering från Fas II-studien inom hårväxt-projektet Videointervjun kan ses här. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – Vd, […]

25 mars, 2020

BioStock-artikel: Follicum om patentbesked för diabeteskandidat

BioStock publicerade den 25 mars 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Follicums diabetesprojekt tog ett steg framåt i fredags i och med ett preliminärt patentgodkännande från det europeiska patentverket avseende bolagets diabetespeptider. BioStock kontaktade vd Jan Alenfall för att få veta mer om projektet, patentgodkännandet och hur man ämnar positionera Follicums […]

9 mars, 2020

BioStock-artikel: Kvinnlig alopeci – nya lösningar skymtar vid horisonten

BioStock publicerade den 9 mars 2020 en artikel om kvinnlig alopeci, som återges nedan i sin helhet. Hårförlust är ett vanligt huvudbry och även om det inte nödvändigtvis innebär några allvarliga hälsokomplikationer kan stigmatiseringen och traumat vara påtaglig. Detta gäller särskilt kvinnor, en grupp som ofta försummas i diskussionerna kring alopecia. Idag, dagen efter Internationella […]

4 februari, 2020

BioStock-artikel: Follicums vd kommenterar studiegodkännande och Vinnova-anslag

BioStock publicerade den 4 februari 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Den topikala beredningen med FOL-005, Follicums kandidat för hårtillväxt, har godkänts för en fas IIa-studie av tyska myndigheter. Patientrekryteringen ska påbörjas inom kort och initiala resultat väntas redan innan årsskiftet. Därefter är bolagets mål att utlicensiera eller sälja kandidaten […]

20 januari, 2020

BioStock-artikel: Follicum i framkant av peptidbehandlingar

BioStock publicerade den 20 januari 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Läkemedel delas ofta in i två grupper: småmolekylära läkemedel och biologiska läkemedel som bygger på stora molekyler. Men det finns en tredje kategori, peptider, som ligger mittemellan dessa två grupper och som därmed har positiva egenskaper från båda de andra […]