Nyheter

Nyheter

21 december, 2015

Follicum tillsätter Director R&D

Follicum har rekryterat Maria Ekblad till posten som Director R&D. Ekblad tillträder tjänsten i januari 2016. Maria Ekblad har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och har tidigare bland annat varit chef för Preclinical Development på Active Biotech AB i Lund. Inom Follicum kommer Ekblad att arbeta med preklinisk utveckling och formuleringsutveckling. Ekblad tillträder tjänsten […]

30 november, 2015

Lyckat deltagande på World Congress on Hair Research 2015

World Congress on Hair Research (WCHR) hölls i Miami den 18-21 november 2015.  Nedan summerar Follicums  VD Jan Alenfall kongressen: Den årliga kongressen WCHR:s övergripande mål är att presentera ny forskning, utbyta erfarenheter och diskutera utvecklingen av kunskap om hårtillväxt samt inom hud-, hår- och hårbottensjukdomar. Förutom att kongressen gav en bra översikt av terapeutiska […]

27 oktober, 2015

Inför nyttjande av teckningsoptioner

Nu finns Anmälningssedeln samt foldern ”Inbjudan till  nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1” publicerade under Investerare/Aktieinformation/Teckningsoptioner.

26 oktober, 2015

French Swedish Life Science Day 2015

Follicum deltog i French Swedish Life Science Day 2015 den 20 oktober i Paris. Företaget presenterade sina forskningsprojekt och fick tillfälle att ha individuella möten med investerare och representanter från läkemedelsbolag. Syftet med mötena var att knyta kontakter för framtida kapitalinvesteringar och potentiella samarbeten, och intresset för Follicums läkemedelskandidater var stort.

21 september, 2015

Follicums forskningsresultat presenteras vid World Congress for Hair Research i Miami

Den tyska forskargrupp som genererat viktiga delar av Follicums forskningsdata på human hud kommer att presentera resultaten både som en poster och som en muntlig presentation vid World Congress for Hair Research, som äger rum i Miami i Florida, USA, den 18-21 november 2015. World Congress for Hair Research är den största internationella kongressen för […]

9 september, 2015

Samarbete inlett med forskargrupp i Berlin inför start av klinisk studie

Som tidigare kommunicerats har Follicum för avsikt att inleda en klinisk fas I/IIa-studie runt årsskiftet 2015/2016. Vi kan nu meddela att samarbete inletts med Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) i Berlin, Tyskland, avseende vår planerade kliniska fas I/IIa-studie. Follicum avser att lämna in ansökan om start av klinisk studie till det […]

1 september, 2015

Lovande resultat från toxicitetsstudier

Follicum  meddelade i mars  2015 att bolaget startat två omfattande toxicitetsstudier,  som en förlängning och påbyggnad på de  två kortare toxicitetsstudier som avslutades med positiva resultat i februari 2015. De två omfattande toxicitetsstudierna har nu avslutats enligt plan, med mycket positiva resultat. Inga negativa reaktioner Resultaten av de omfattande toxicitetsstudierna visar att Follicums kandidat FOL-005 inte […]

25 augusti, 2015

Läkemedelssubstans klar och bolaget håller kommunicerad tidsplan

Follicum kan idag meddela att tillverkningen av peptiden,  den aktiva ingrediensen, som kommer att vara en del i framställningen av den produkt som ska användas i den planerade kliniska fas I/IIa-studien är klar. Bolaget publicerar härmed även en nulägesrapport i syfte att ge en sammanfattande beskrivning av bolagets verksamhet samt beskriva i vilken fas Follicums projekt […]

21 augusti, 2015

Halvårsrapport 2015

Follicums halvårsrapport 2015 (1 januari – 30 juni) är nu publicerad.

8 april, 2015

Information från Skatteverket

Skatteverket har tagit fram dokument med allmänna råd samt information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av  Follicums nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner. Dokumenten finns publicerade under Investerare/Aktieinformation/Skatteverkets information.