Kontakt

Kontakt

Scheelevägen 22, LUND
+46 (0)709 31 51 15

Jan Alenfall, VD
Forskning och strategiska samarbeten
+46 (0)709 31 51 15
info@follicum.com

Gunnar Gårdemyr, Affärschef
Affärsutveckling och licensfrågor
+46 (0)730 83 77 79
gunnar.gardemyr@follicum.com