Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Årsstämma 2021

Årsstämma kommer att hållas i Lund den 21 juni 2021. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.follicum.se) senast tre veckor innan årsstämman.