Senaste nytt:

Follicum delårsrapport 2021-01-01–2021-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Finansiell översikt första 9 månaderna 1 januari – 30 september Övriga rörelseintäkter uppgick till 372 TSEK (110 TSEK) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 360 TSEK (-27 574 TSEK) Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,24 SEK (-0,41 SEK) Soliditeten uppgick till cirka 83,38 % (79,56 %) Finansiell översikt tredje kvartalet […]

Vill du ha senaste nytt från Follicum?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress här nedan:

Follicum tillämpar GDPR. Läs mer här

Presentation Stora Aktiedagen, Stockholm 2 december 2020

Hårväxt

Vår läkemedelskandidat FOL-005 har i kliniska studier visat sig öka hårväxten på både friska försökspersoner och alopeci-patienter i två kliniska fas II-studier som båda har visat på god säkerhet och effekt.

Läs mer

Diabetes

Follicums prekliniska forskning har resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i möss

Läs mer

Investerare

Vi vill utveckla säkra och effektiva läkemedel för både kvinnor och män, med få biverkningar och som är kostnadseffektiva.

Läs mer

Press

Nyheter

Events