Senaste nytt:

Follicum Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2020-01-01 – 2020-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 205 TSEK (0 TSEK) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -39 218 TSEK (-29 443 TSEK) Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,48 SEK (-0,57 SEK) Soliditeten uppgick till cirka 85 % (90,7 %) Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till […]

Vill du ha senaste nytt från Follicum?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress här nedan:

Follicum tillämpar GDPR. Läs mer här

Presentation Stora Aktiedagen, Stockholm 2 december 2020

Hårväxt

Vår läkemedelskandidat FOL-005 har i kliniska studier visat sig öka hårväxten på både friska försökspersoner och alopeci-patienter i två kliniska fas II-studier som båda har visat på god säkerhet och effekt.

Läs mer

Diabetes

Follicums prekliniska forskning har resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i möss

Läs mer

Investerare

Vi vill utveckla säkra och effektiva läkemedel för både kvinnor och män, med få biverkningar och som är kostnadseffektiva.

Läs mer

Press

Nyheter

Events

10 Jun 21
BIO International Convention

Follicum kommer att delta i den digitala konferensen BIO International Convention som hålls 10-11...