Våra patent

Våra patent

Follicums patentstrategi är att säkerställa ett brett patentskydd för bolagets produktkandidater. Bolaget har erhållit patentskydd på viktiga marknader för produktkandidaten FOL-005, och varianter därav, för behandling för både hårtillväxt och hämning av hår. Follicum ser kontinuerligt över alla möjligheter till förbättringar av patentsituationen och bolaget kommer aktivt att söka ytterligare patent i framtiden som ett led att stärka positionen. Bolagets globala patentstrategi är tydligt fokuserad mot att skapa exklusivitet och optimera värdet av bolagets projektportfölj, särskilt på de marknader som värderas som viktigast inför en utlicensiering.

patent-map-large-02
Patentfamilj Ansökan patent Godkänt patent Giltighet
Patent 1: Stimulering av hårväxt Australien, Brasilien, Europa, Hong Kong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Ryssland, Sydkorea, USA Australien, Europa (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kina, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Österrike), Hong Kong, Japan, Ryssland, USA 2032
Patent 2: Inhibering av hårväxt Australien, Brasilien, Europa, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA Nationell granskning påbörjad 2035