Pressmeddelande

Pressmeddelande

15 mars, 2016

Positiva resultat från första delen av Follicums kliniska fas I/IIa-studie

Follicum meddelade i början av januari 2016 att bolagets kliniska fas I / II a-studies första försöksperson fått maximal behandlingsdos utan att några negativa effekter påvisats. Nu har ytterligare nio personer erhållit maximal dos med samma goda resultat och den första delen av studien är därmed avslutad. Nästa steg i studien är att bolaget ska […]

10 mars, 2016

Follicum erhåller preliminärt patentgodkännande i USA

Follicum meddelar att bolaget idag, den 10 mars 2016, erhållit en så kallad Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum har fått besked om att det amerikanska patentverket, US Patent and Trademark Office, utfärdat ett preliminärt patentgodkännande – en Notice of Allowance – avseende […]

3 februari, 2016

Maximal dos uppnådd – utan komplikationer

Nu har den första försökspersonen i Follicums kliniska studie fått maximal behandlingsdos – utan att några negativa effekter har påvisats. Detta positiva resultat har nu uppnåtts i den kliniska fas I/IIa-studie som inleddes den 19 januari 2016. Detta innebär att studiens initiala doseskaleringsdel har klarats av utan problem. Den första studiedeltagaren fick igår maximal dos […]

20 januari, 2016

Första personen behandlad i den kliniska studien

Den 19 januari 2016 erhöll den första friska frivilliga försökspersonen i Follicums kliniska fas I/IIa-studie sin första behandling. Därmed är studien initierad, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan. Klinisk fas I/IIa-studie initierad Syftet med den kliniska fas I/IIa-studien är att i första hand testa säkerhet avseende läkemedelskandidaten FOL-005, men som ett delsteg i studien även […]

16 december, 2015

Myndigheterna godkänner start av klinisk studie

Follicum har idag fått det tyska läkemedelsverkets (BfArM) och etikkommitténs godkännande avseende ansökan om start av klinisk fas I/IIa-studie. Start av den kliniska studien kan i och med godkännandena inledas enligt tidigare kommunicerad plan, runt årsskiftet 2015/2016. Klinisk fas I/IIa-studie inleds runt årsskiftet Planering av den kliniska fas I/IIa-studien och insändandet av ansökan till myndigheten […]

30 november, 2015

Delårsrapport Q3 2015

Delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2015 är nu publicerad. Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna 2015 -Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 TSEK (1 868 TSEK). -Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 313 TSEK (-3 145 TSEK). -Resultatet per aktie uppgick till cirka -1,62 SEK (-0,75 SEK). -Soliditeten uppgick till cirka 89 % […]

23 november, 2015

Follicums teckningsoptioner nyttjades till 99,36 %

Den 17 november 2015 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission.  Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner av serie TO 1, innebärande en nyttjandegrad om cirka 99,36 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Follicum cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Totalt nyttjades 1 160 024 […]

9 november, 2015

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie T O 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission pågår fram till och med den 17 november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 13 november 2015. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny […]

3 november, 2015

Huvudägare, styrelseordförande och VD nyttjar teckningsoptioner

Follicum meddelar att bland andra två av bolagets huvudägare  –  Sunstone LS Ventures Fund III och Lund University Bioscience AB  –  samt VD Jan Alenfall och styrelseordförande Fredrik Buch nyttjat samtliga av sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1, vars teckningstid pågår till och med 17 november 2015. Hittills har totalt cirka 38 procent av […]