Pressmeddelande

Pressmeddelande

4 januari, 2017

Follicum erhåller godkännande av patent i Ryssland

Follicum AB kan idag meddela att det ryska patentverket (”ROSPATENT”) utfärdat godkännande avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Tack vare godkännande från ROSPATENT med patentnummer 2604797, har Follicum skydd i Ryssland till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. VD Jan Alenfall kommenterar – Ryssland är […]

25 november, 2016

Delårsrapport 2016-07-01 – 2016-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 TSEK (325 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 137 TSEK (-14 313 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,88 SEK (-1,62 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 86,1% (77,5%). Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 TSEK […]

22 november, 2016

Slutbehandling i Follicums kliniska fas I/IIa-studie sker i januari 2017

Den kliniska fas I / IIa-studien som genomförs i Follicums regi vid universitetssjukhuset Charité i Berlin utgörs för närvarande av den så kallade multipeldos-delen, i vilken två behandlingsgrupper behandlas med Follicums läkemedelskandidat FOL-005 över en tremånadersperiod. Bolaget har tidigare meddelat att planerad tid för slutbehandling av samtliga studiedeltagare skulle bli före jul 2016. Med anledning […]

14 september, 2016

Första fasen av Follicums formuleringsarbete färdig och rekryteringen till den kliniska fas I/IIa-studien slutförd

Follicum genomför för närvarande en klinisk fas I / II a-studie vid universitetssjukhuset Charité i Berlin. Parallellt med att rekryteringen till den andra delen av studien har pågått under sommaren, har Follicum inlett det formuleringsarbete genom vilket Follicum ska ta fram en lämplig beredningsform för bolagets läkemedelskandidat FOL-005. Follicum kan nu meddela att formuleringsarbetets första […]

26 augusti, 2016

Halvårsrapport 2016-01-01 – 2016-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2016-01-01  –  2016-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 26 TSEK (381 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 972 TSEK (-11 588 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,56 SEK (-1,31 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 96% (76%).  Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 14 TSEK […]

20 juni, 2016

Follicum erhåller godkänt patent i USA

Follicum meddelade den 10 mars  2016 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US  Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Den administrativa processen hos USPTO rörande Follicums patent med patentnummer US 9,381,149 är nu […]

13 juni, 2016

Kommuniké från årsstämman

Den 13 juni 2016 hölls årsstämma i Follicum AB. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Läs kommunikén För mer information, vänligen kontakta: Jan Alenfall, VD Telefon: +46 (0)46 19 21 97 E-post: info@follicum.com  

27 maj, 2016

Delårsrapport Q1 2016 publicerad

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet  (2016-01-01 – 2016-03-31) Övriga rörelseintäkter  uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 270 TSEK (-5 609 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,53 SEK (-0,63 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 82,3% (89,9%). Se hela Delårsrapport Q1 2016 Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat […]

25 maj, 2016

Sista dag för handel i FOLLI BTA

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie,  FOLLI BTA, är den 30 maj 2016. Information om betald tecknad aktie: Kortnamn: FOLLI BTA ISIN-kod: SE0008242895 Orderboks-ID: 121123 Sista handelsdag: Den 30 maj 2016 För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon +46 (0)8 511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se För ytterligare information kontakta: […]

25 maj, 2016

Sista dag för handel med BTA

I april/maj 2016 genomförde Follicum en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna. Genom företrädesemissionen nyemitterades 6 001 938 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 30 maj 2016 och stoppdag är den 1 juni 2016. 6 001 938 aktier kommer att registreras hos Bolagsverket och […]