Pressmeddelande

Pressmeddelande

29 april, 2019

Follicum ansöker om patent för ny, topikal formulering av FOL-005 mot håravfall

Med en lättanvänd kräm som smörjs in i hårbotten i stället för injektion kan skyddet komma att förlängas med 8 år Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företagets hårprojekt framskrider enligt plan och att bolaget har skickat in en patentansökan för den formulering av FOL-005 som bolaget utvecklat. Formuleringen är avsedd att smörjas […]

25 februari, 2019

Follicums teckningsoptioner nyttjades till 96 procent

Teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyttjades till 95,9 procent vilket innebär att företaget tillförs cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Teckningsoptionerna gavs ut i samband med företrädesemissionen som Bolaget genomförde under sommaren 2018. Som meddelades genom pressmeddelande den 21 december 2018 avser Follicum att […]

13 februari, 2019

Follicum Bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2018-01-01 – 2018-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 150 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -28 432 TSEK (-17 520 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,81 SEK (-0,62 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 75,0 % (84,8 %). Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till […]

12 februari, 2019

Follicum: Sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) är den 15 februari 2019

I enlighet med tidigare kommunikation är fredagen den 15 februari 2019 sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) teckna nya aktier i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”). Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 13 februari 2019. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om […]

11 februari, 2019

Follicum väljer peptid-baserad läkemedelskandidat för behandling av diabetes och skyddande av beta-celler

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”), ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel, rapporterar idag att man valt en läkemedelskandidat för behandling av diabetes och skyddande av beta-celler. Läkemedelskandidaten har visat unika effekter i in vitro och in vivo-modeller, även när det gäller effekter på diabeteskomplikationer. Läkemedlet kommer nu att testas i […]

4 februari, 2019

Follicums nya topikala formulering av FOL-005 ger ökad hårtillväxt jämförbar med ledande kommersiell produkt

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) rapporterar idag resultat för FOL-005 i en in vivo-modell för hårtillväxt. I studien undersöktes hårtillväxten på försöksdjur efter behandling med den nya krämliknande, topikala formuleringen av FOL-005 i tre olika styrkor. Formuleringen applicerades en gång per dag och efter ca en veckas behandling kunde ny hårväxt noteras. Resultaten visar att […]

1 februari, 2019

Follicum tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén till den 13 februari

Styrelsen i Follicum AB meddelar att bolaget har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2018 från den 21 februari 2019 till den 13 februari 2019. Detta med anledning av spärrperioden för personer i ledande ställning för den pågående teckningsperioden för teckningsoptioner av serie 2018/2019 som avslutas den 15 februari. För ytterligare information, vänligen kontakta: […]

21 januari, 2019

Follicum: Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Idag, den 21 januari 2019, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) som emitterades i samband med Follicum AB:s (publ) (”Follicum”) företrädesemission 2018. Nyttjandeperioden pågår till […]

21 december, 2018

Sammanlagt 7,3 MSEK av Follicums teckningsoptioner är garanterade genom tecknings- och garantiåtaganden

Inför den stundande nyttjandeperioden av Follicums teckningsoptioner av serie TO 2 kan Follicum idag meddela att personer ur styrelse och ledning, huvudägare samt ett flertal större teckningsoptionsinnehavare kommer att nyttja sina respektive teckningsoptioner genom teckningsförbindelseavtal. Follicum har sammanlagt erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,3 MSEK samt garantiåtagande om 2 MSEK, totalt cirka 47 procent av det […]

10 december, 2018

Follicum tecknar avtal med Centre for Skin Sciences vid University of Bradford för verkningsmekanismstudier

Follicum AB (”Follicum” eller ”Company”), ett bioteknikföretag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag att man har undertecknat ett samarbetsavtal med Centre for Skin Sciences (CSS) vid University of Bradford, Storbritannien. Syftet är att kombinera in vitro-experiment med datasökning och analys av bioinformatikdata för att, med hjälp av en in […]