Pressmeddelande

Pressmeddelande

22 november, 2018

Follicum Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2018-01-01 – 2018-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 174 TSEK (5 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -22 340 TSEK (-14 137 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,64 SEK (-0,88 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 76,6 % (86,1 %). Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till […]

21 november, 2018

Follicum erhåller preliminärt godkännande för patentansökan i Europa för utökat skydd av produktkandidaten FOL-005

Follicum meddelar i dag att bolaget erhållit en så kallat ”Intention to grant” från Europapatentverket (EPO) avseende sin patentansökan nr EP 16169698.4 som skyddar produktkandidaten FOL-005. I den här patentfamiljen har Follicum redan ett godkänt produktpatent i Europa som täcker FOL-005 specifikt. Follicum har därefter lämnat in en uppföljande, så kallad ”Divisional” ansökan, som utvidgar […]

21 november, 2018

Follicum erhåller godkänt patent i USA för utökat skydd för produktkandidaten FOL-005

Follicum meddelade den 31 juli 2018 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Patentnumret är US 10,137,169 och patentet är giltigt till och med 2032. I den […]

12 november, 2018

Follicum breddar patentportföljen: Första diabetespatentet publicerat och lovande experimentella data genererar ny patentansökan

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företagets diabetesprojekt framskrider enligt plan och att bolaget har skickat in en ny patentansökan. Experimentella studier visar att våra nya optimerade peptider har en skyddande och bevarande effekt på betaceller som utsatts för långvarig exponering av höga glukoskoncentrationer. Den nya patentansökan skyddar nya aspekter som upptäckts under […]

31 oktober, 2018

Follicum AB rapporterar top-line-data från First-in-Man skalpstudie med FOL-005 mot håravfall

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”), ett biotechföretag som utvecklar nya läkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag top-line-data från den första fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall på skalp på patienter. I fas IIa-studien undersöktes säkerhet och terapeutisk effekt av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005, administrerad som injektioner i hårbotten tre […]

29 augusti, 2018

Forskargrupp vid Lunds universitet erhåller 1 miljon DKK från Novo Nordisk Foundation för att utföra diabetesrelaterade studier med Follicums peptider

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att professor Jan Nilssons forskargrupp vid universitetet i Lund har erhållit ytterligare 1 000 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska studier inom Diabetesprojektet, som en fortsättning på det anslag om 400 000 DKK som gruppen fick under 2017. Follicum äger rätten till resultaten som […]

28 augusti, 2018

Follicum AB meddelar att samtliga patienter har slutfört behandlingen med FOL-005 i Fas IIa-studien mot håravfall. Top-line data presenteras under hösten.

Follicum AB (“Follicum” eller “Bolaget”) tillkännager idag att samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall har slutfört behandlingen och genomfört de avslutande besöken på kliniken. I fas IIa-studien undersöks säkerheten och behandlingseffekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005, administrerade som injektioner i hårbotten. Follicums Fas IIa-studie genomförs på Clinical […]

23 augusti, 2018

Follicum Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 160 TSEK (18 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 328 TSEK (-7 615 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,51 SEK (-0,48 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 78,7% (87,3 %). Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30) inom parantes jämförelse med samma […]

31 juli, 2018

Follicum AB erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för utökat skydd av produktkandidaten FOL-005

Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan 15/184,290 vilken är bolagets andra, uppföljande ansökan som när den slutgiltigt godkänns ger ett utvidgat skydd för Follicums produktkandidat FOL-005. I den här patentfamiljen har Follicum redan ett godkänt produktpatent i […]

25 juli, 2018

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie 2018/2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) vars teckningstid avslutades den 3 juli 2018 har nu registrerats […]