Pressmeddelande

Pressmeddelande

20 februari, 2020

Follicum Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (150 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -29 443 TSEK (-29 615 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,57 SEK (-0,95 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 90,7% (61,3 %). Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 […]

31 januari, 2020

Follicum erhåller Vinnova-anslag för studier av FOL-peptiders bindning till receptorer på pankreas-celler

Follicum (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att bolaget har fått sin ansökan till Vinnova för studier av FOL-peptiders inbindning till recptorer på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår. Delar av projektet omfattar avancerade analyser på MAX IV i Lund. Ansökan har lämnats in inom ramen för […]

30 januari, 2020

Follicums fas II-studie med FOL-005 för behanding av Alopeci godkänd av tyska läkemedelsmyndigheten

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) tillkännager idag att man erhållit godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och tyska etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie med en topikal formulering av FOL-005 på patienter med alopeci (håravfall). Prövningen kommer att omfatta cirka 200 patienter som dagligen under 4 månader ska behandlas med FOL-005 eller placebo. Studien genomförs […]

17 december, 2019

Follicum rapporterar positiva, humana ex vivo-data från prekliniska diabetesstudier med ny klass av FOL-peptider

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) rapporterar idag att data från studier på humana Langerhanska öar har visat positiva effekter på frisättningen av insulin. Resultaten är i linje med tidigare rapporterade resultat på betaceller isolerade från djur. Studierna har genomförts genom två olika samarbeten, ett med Lunds universitet och ett med InSphero, Schweiz och visade samma […]

16 december, 2019

Follicum erhåller godkänt patent i USA för för stimulering av hårväxt med FOL-005

Follicum meddelade den 17 september 2019 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Patentnumret är US 10,517,932 och patentet är giltigt till och med 2032. I den […]

21 november, 2019

Follicum Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30), inom parentes jämfört med samma period förra året Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (174 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 580TSEK (-22 340 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,25 SEK (-0,64 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 93,7% (76,6 %). Tredje kvartalet (2019-07-01 […]

12 november, 2019

Follicum inleder samarbete med proDERM för den kommande kliniska studien på patienter med håravfall

Follicum meddelar idag att bolaget tecknat samarbetsavtal med proDERM för genomförande av den nya kliniska studien med en krämformulering av FOL-005 som ska prövas på alopecipatienter (patienter med håravfall). Bolaget beräknar att vara redo för start av den kliniska studien strax efter årsskiftet. Förberedelserna för den kliniska studien pågår och i och med avtalet med […]

24 oktober, 2019

Follicum erhåller Eurostars-anslag för utveckling av bolagets first-in-class-behandling av diabetes

Follicum meddelar idag att bolaget har fått sin ansökan om Eurostars-anslag godkänd för sitt projekt, utveckling av en first-in-class-behandling för diabetes. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds Universitet, Bioassay Labor für biologische Analytik GmbH och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft (DDZ) ingår. Anslaget om knappt 0.7 MEUR med början 1 december 2019 tillför extra resurser till […]

21 oktober, 2019

Follicum har framgångsrikt slutfört toxstudier inför kommande klinisk studie på patienter med håravfall

Follicum meddelar idag att bolaget framgångsrikt avslutat de kompletterande toxikologistudier som ska ligga till grund för kommande kliniska studie med den topikala formuleringen av FOL-005. Bolaget beräknar att vara redo för start av den kliniska studien på patienter med håravfall (alopeci) i början av 2020. Förberedelserna för den kliniska studien pågår och en viktig milstolpe […]

26 september, 2019

Follicum inleder samarbete med Bioglan för produktion av FOL-005-kräm till kommande klinisk studie på patienter med håravfall

Follicum meddelar idag att man har tecknat samarbetsavtal med Bioglan AB för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial av Follicums nya krämliknande formulering av FOL-005 för topikal behandling. Formuleringen kommer att användas i den kliniska fas II-studie mot håravfall som beräknas starta i början av 2020. Follicum meddelade i mitten av juni i år att bolaget haft […]