Pressmeddelande

Pressmeddelande

28 augusti, 2018

Follicum AB meddelar att samtliga patienter har slutfört behandlingen med FOL-005 i Fas IIa-studien mot håravfall. Top-line data presenteras under hösten.

Follicum AB (“Follicum” eller “Bolaget”) tillkännager idag att samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall har slutfört behandlingen och genomfört de avslutande besöken på kliniken. I fas IIa-studien undersöks säkerheten och behandlingseffekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005, administrerade som injektioner i hårbotten. Follicums Fas IIa-studie genomförs på Clinical […]

23 augusti, 2018

Follicum Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 160 TSEK (18 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 328 TSEK (-7 615 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,51 SEK (-0,48 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 78,7% (87,3 %). Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30) inom parantes jämförelse med samma […]

31 juli, 2018

Follicum AB erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för utökat skydd av produktkandidaten FOL-005

Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan 15/184,290 vilken är bolagets andra, uppföljande ansökan som när den slutgiltigt godkänns ger ett utvidgat skydd för Follicums produktkandidat FOL-005. I den här patentfamiljen har Follicum redan ett godkänt produktpatent i […]

25 juli, 2018

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie 2018/2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) vars teckningstid avslutades den 3 juli 2018 har nu registrerats […]

9 juli, 2018

Follicums företrädesemission övertecknad – tecknades till 118%

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den 3 juli 2018 avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 18 […]

29 juni, 2018

Sista dag för teckning i pågående nyemission – 3 juli

I enlighet med tidigare kommunikation är tisdagen den 3 juli 2018 sista dagen för teckning i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista dag för handel med uniträtter är den 29 juni 2018. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

26 juni, 2018

Viktig milstolpe för Follicum – Topikal formulering av peptiden FOL-005 för behandling av håravfall utvecklad

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företaget har utvecklat en ny topikal formulering av sin ledande peptidläkemedelskandidat FOL-005 för behandling av håravfall. Den nya formuleringen är en kosmetiskt tilltalande produkt som ska användas i kommande kliniska prövningar och innebär en stor framgång för hela projektet. I Follicums pågående Fas IIa-studie behandlas patienter med […]

15 juni, 2018

Follicum offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 19 juni till och med den 3 juli 2018. Extra […]

4 juni, 2018

Kommunike från extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Den 4 juni 2018, hölls extra bolagstämma i Follicum AB (”Follicum”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Den extra bolagsstämman beslutade om nyemission av högst 7 030 391 aktier samt att emittera högst 7 030 391 teckningsoptioner av serie 2019 med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen […]

4 juni, 2018

Follicums Fas IIa-studie fullrekryterad

Follicum AB (“Follicum” eller “Bolaget”) tillkännager idag att samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall rekryterats. Studien genomförs på Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin och på Bioskin, Hamburg, Tyskland. I fas IIa-studien undersöks säkerheten och effekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005, administrerade […]