Pressmeddelande

Pressmeddelande

16 december, 2014

Upprepade experiment i linje med tidigare resultat

Follicum har i samarbete med en välkänd forskargrupp på universitetet i Münster, Tyskland, nu upprepat ex vivo experiment på levande mänsklig hud för att verifiera tidigare resultat. Experimenten slutfördes enligt den kommunicerade tidsplanen och resultaten är helt i linje med de tidigare experimenten. Effekten av FOL-005 har studerats på hårsäckar i levande mänsklig hud (överbliven […]

27 november, 2014

Delårsrapport Q3

Follicums delårsrapport för kvartal tre 2014 är nu publicerad. Gå till Rapporter eller klicka här för att läsa dokumentet.

25 november, 2014

Första dagen för handel av Follicums aktier på AktieTorget

Idag, den 25 november 2014, är första dagen för handel av Follicums aktier på AktieTorget. Follicum fokuserar på utvecklingen av läkemedelskandidaten FOL-005 som i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. Bolagets målsättning är att generera avkastning och intäkter till andra framtida projekt genom en försäljning eller utlicensiering av FOL-005 […]

19 november, 2014

Nytt datum för publicering av delårsrapport

Follicum meddelar härmed att nytt datum för publicering av delårsrapport tre (januari – september) är den 27 november 2014. Tidigare kommunicerat datum var den 20 november 2014. För mer information om Follicum: Jan Alenfall – VD Follicum AB Telefon: 046-19 21 97 E-post: info@follicum.com