Pressmeddelande

Pressmeddelande

19 november, 2014

Nytt datum för publicering av delårsrapport

Follicum meddelar härmed att nytt datum för publicering av delårsrapport tre (januari – september) är den 27 november 2014. Tidigare kommunicerat datum var den 20 november 2014. För mer information om Follicum: Jan Alenfall – VD Follicum AB Telefon: 046-19 21 97 E-post: info@follicum.com