Pressmeddelande

Pressmeddelande

21 augusti, 2015

Halvårsrapport 2015

Follicums halvårsrapport 2015 (1 januari – 30 juni) är nu publicerad.

2 juni, 2015

Samarbetsavtal inför klinisk studie

Follicum kan i dag meddela att ett avtal har tecknats med PolyPeptide Group och Recipharm AB inför den kliniska studien som beräknas starta runt årsskiftet 2015/2016. Läs mer här.

22 maj, 2015

Delårsrapport Q1 2015

Follicums delårsrapport för första kvartalet 2015 (1 januari till 31 mars) är nu publicerad.

4 maj, 2015

Framgångsrikt möte med tyska läkemedelsverket

Follicum meddelar att bolaget haft ett framgångsrikt vetenskapligt rådgivningsmöte med det tyska läkemedelsverket, BfArM. Follicum meddelar också att bolaget har för avsikt att genomföra den första kliniska studien i Tyskland. I slutet av 2014 kunde Follicum meddela att bolaget, i enlighet med kommunicerad tidsplan, förberett ett bakgrundsdokument med designutkast till en planerad fas I/IIa-studie inför […]

30 april, 2015

Kommuniké från årsstämman

Igår, den 29 april 2015, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade […]

8 april, 2015

Information inför årsstämman

Under Investerare/Bolagsstyrning finns information och dokument tillgängliga inför årsstämman den 29 april 2015.

8 april, 2015

Follicums årsredovisning publicerad

Follicum AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2014 är nu publicerad på bolagets webbplats under Investerare/ Rapporter. Den finns även tillgänglig på bolagets kontor (Scheelevägen 22, Lund). För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 -19 21 97 E-post: info@follicum.com

25 mars, 2015

Lyckat VINNOVA-program slutfört före plan

Follicum har sedan november 2013 arbetat med ett VINNOVA*- finansierat ”Forska & Väx” -program. Programmet har nu, tack vare att det avlöpt väl, kunnat slutföras tidigare än planerat. * VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och agerar under Näringsdepartementets tillsyn. VINNOVA:s uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. […]

17 mars, 2015

Viktiga toxicitetsstudier påbörjade

Follicum kunde i februari 2015 meddela att bolaget avslutat två mindre toxstudier med positiva resultat. Bolaget har nu startat två omfattande toxstudier som beräknas vara avslutade i augusti 2015. Follicum fullföljer planen att starta stora toxstudier under 2015, vilka är nödvändiga för att få påbörja kliniska studier. Myndigheterna (nationellt läkemedelsverk och etisk kommitté) kräver att […]