Pressmeddelande

Pressmeddelande

9 september, 2015

Samarbete inlett med forskargrupp i Berlin inför start av klinisk studie

Som tidigare kommunicerats har Follicum för avsikt att inleda en klinisk fas I/IIa-studie runt årsskiftet 2015/2016. Vi kan nu meddela att samarbete inletts med Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) i Berlin, Tyskland, avseende vår planerade kliniska fas I/IIa-studie. Follicum avser att lämna in ansökan om start av klinisk studie till det […]

1 september, 2015

Lovande resultat från toxicitetsstudier

Follicum  meddelade i mars  2015 att bolaget startat två omfattande toxicitetsstudier,  som en förlängning och påbyggnad på de  två kortare toxicitetsstudier som avslutades med positiva resultat i februari 2015. De två omfattande toxicitetsstudierna har nu avslutats enligt plan, med mycket positiva resultat. Inga negativa reaktioner Resultaten av de omfattande toxicitetsstudierna visar att Follicums kandidat FOL-005 inte […]

25 augusti, 2015

Läkemedelssubstans klar och bolaget håller kommunicerad tidsplan

Follicum kan idag meddela att tillverkningen av peptiden,  den aktiva ingrediensen, som kommer att vara en del i framställningen av den produkt som ska användas i den planerade kliniska fas I/IIa-studien är klar. Bolaget publicerar härmed även en nulägesrapport i syfte att ge en sammanfattande beskrivning av bolagets verksamhet samt beskriva i vilken fas Follicums projekt […]

21 augusti, 2015

Halvårsrapport 2015

Follicums halvårsrapport 2015 (1 januari – 30 juni) är nu publicerad.

2 juni, 2015

Samarbetsavtal inför klinisk studie

Follicum kan i dag meddela att ett avtal har tecknats med PolyPeptide Group och Recipharm AB inför den kliniska studien som beräknas starta runt årsskiftet 2015/2016. Läs mer här.

22 maj, 2015

Delårsrapport Q1 2015

Follicums delårsrapport för första kvartalet 2015 (1 januari till 31 mars) är nu publicerad.

4 maj, 2015

Framgångsrikt möte med tyska läkemedelsverket

Follicum meddelar att bolaget haft ett framgångsrikt vetenskapligt rådgivningsmöte med det tyska läkemedelsverket, BfArM. Follicum meddelar också att bolaget har för avsikt att genomföra den första kliniska studien i Tyskland. I slutet av 2014 kunde Follicum meddela att bolaget, i enlighet med kommunicerad tidsplan, förberett ett bakgrundsdokument med designutkast till en planerad fas I/IIa-studie inför […]

30 april, 2015

Kommuniké från årsstämman

Igår, den 29 april 2015, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade […]

8 april, 2015

Information inför årsstämman

Under Investerare/Bolagsstyrning finns information och dokument tillgängliga inför årsstämman den 29 april 2015.

8 april, 2015

Follicums årsredovisning publicerad

Follicum AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2014 är nu publicerad på bolagets webbplats under Investerare/ Rapporter. Den finns även tillgänglig på bolagets kontor (Scheelevägen 22, Lund). För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 -19 21 97 E-post: info@follicum.com