Pressmeddelande

Pressmeddelande

23 november, 2015

Follicums teckningsoptioner nyttjades till 99,36 %

Den 17 november 2015 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission.  Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner av serie TO 1, innebärande en nyttjandegrad om cirka 99,36 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Follicum cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Totalt nyttjades 1 160 024 […]

9 november, 2015

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie T O 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission pågår fram till och med den 17 november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 13 november 2015. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny […]

3 november, 2015

Huvudägare, styrelseordförande och VD nyttjar teckningsoptioner

Follicum meddelar att bland andra två av bolagets huvudägare  –  Sunstone LS Ventures Fund III och Lund University Bioscience AB  –  samt VD Jan Alenfall och styrelseordförande Fredrik Buch nyttjat samtliga av sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1, vars teckningstid pågår till och med 17 november 2015. Hittills har totalt cirka 38 procent av […]

26 oktober, 2015

Information om Teckningsoptioner

Imorgon, 27 oktober 2015, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission. Nyttjandeperioden pågår till och med den 17 november 2015. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Follicum till en kurs om 6,00 SEK per aktie. ”Arbetet med FOL-005 […]

23 oktober, 2015

Nytt datum för publicering av Q3-rapport

Follicum meddelar att bolagets kvartalsrapport för perioden 150701 – 150930 senareläggs. Tidigare datum för publicering var den 25 november 2015. Nytt datum för publicering är den 30 november 2015. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall, VD Telefon: +46 (0)46 19 21 97 E-post: info@follicum.com

14 oktober, 2015

Ansökan om klinisk studie inlämnad till det tyska läkemedelsverket

Follicum har lämnat in ansökan om start av klinisk fas I/II a-studie till det tyska läkemedelsverket, BfArM,  samt till etikkommittén.  Follicum avser, under förutsättning att ansökan godkänns, inleda studien runt årsskiftet 2015/2016. Planering av den kliniska fas I/IIa-studien och insändandet till myndighet och etikkommitté har skett i samarbete med Clinical Research Center for Hair and […]

7 oktober, 2015

Resultat från VINNOVA-programmet, insänd patentansökan samt organisationsförstärkning

I mars 2015 meddelade Follicum att det ”Forska & Väx”- program som finansierats av VINNOVA* kunde slutföras tidigare än planerat tack vare programmets framgång. Bolaget har nu erhållit de sista resultaten från programmet, vilka berör de specifika vävnadsanalyserna på humanhuden tagen från xenograftstudien** på möss som avslutades under våren. Follicum meddelar också att en ny […]

5 oktober, 2015

Smallcap-analys tillgänglig

Idag, den 5 oktober 2015, publicerade Smallcap en analys av Follicum. Smallcap-analysen finns nu tillgänglig på Smallcaps, Follicums, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor (www.smallcap.se, www.follicum.se, www.sedermera.se och www.aktietorget.se). För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall, VD Telefon: +46 (0)46 19 21 97 E-post: info@follicum.com

1 oktober, 2015

Follicums patent preliminärt godkänt

Follicum har erhållit preliminärt godkännande – ett så kallat “Intention to Grant” – av Europapatentverket (EPO) avseende bolagets patent-ansökan rörande stimulering av hårtillväxt. Follicums patentansökan med ansökningsnummer EP12768879.4 avser stimulering av hårtillväxt hos däggdjur (inklusive människa). EPO har utfärdat ett ”Intention to Grant”, innebärande att patentverket har för avsikt att bevilja bolagets patentansökan. Slutgiltigt besked från EPO […]

21 september, 2015

Follicums forskningsresultat presenteras vid World Congress for Hair Research i Miami

Den tyska forskargrupp som genererat viktiga delar av Follicums forskningsdata på human hud kommer att presentera resultaten både som en poster och som en muntlig presentation vid World Congress for Hair Research, som äger rum i Miami i Florida, USA, den 18-21 november 2015. World Congress for Hair Research är den största internationella kongressen för […]