Pressmeddelande

Pressmeddelande

14 oktober, 2015

Ansökan om klinisk studie inlämnad till det tyska läkemedelsverket

Follicum har lämnat in ansökan om start av klinisk fas I/II a-studie till det tyska läkemedelsverket, BfArM,  samt till etikkommittén.  Follicum avser, under förutsättning att ansökan godkänns, inleda studien runt årsskiftet 2015/2016. Planering av den kliniska fas I/IIa-studien och insändandet till myndighet och etikkommitté har skett i samarbete med Clinical Research Center for Hair and […]

7 oktober, 2015

Resultat från VINNOVA-programmet, insänd patentansökan samt organisationsförstärkning

I mars 2015 meddelade Follicum att det ”Forska & Väx”- program som finansierats av VINNOVA* kunde slutföras tidigare än planerat tack vare programmets framgång. Bolaget har nu erhållit de sista resultaten från programmet, vilka berör de specifika vävnadsanalyserna på humanhuden tagen från xenograftstudien** på möss som avslutades under våren. Follicum meddelar också att en ny […]

5 oktober, 2015

Smallcap-analys tillgänglig

Idag, den 5 oktober 2015, publicerade Smallcap en analys av Follicum. Smallcap-analysen finns nu tillgänglig på Smallcaps, Follicums, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor (www.smallcap.se, www.follicum.se, www.sedermera.se och www.aktietorget.se). För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall, VD Telefon: +46 (0)46 19 21 97 E-post: info@follicum.com

1 oktober, 2015

Follicums patent preliminärt godkänt

Follicum har erhållit preliminärt godkännande – ett så kallat “Intention to Grant” – av Europapatentverket (EPO) avseende bolagets patent-ansökan rörande stimulering av hårtillväxt. Follicums patentansökan med ansökningsnummer EP12768879.4 avser stimulering av hårtillväxt hos däggdjur (inklusive människa). EPO har utfärdat ett ”Intention to Grant”, innebärande att patentverket har för avsikt att bevilja bolagets patentansökan. Slutgiltigt besked från EPO […]

21 september, 2015

Follicums forskningsresultat presenteras vid World Congress for Hair Research i Miami

Den tyska forskargrupp som genererat viktiga delar av Follicums forskningsdata på human hud kommer att presentera resultaten både som en poster och som en muntlig presentation vid World Congress for Hair Research, som äger rum i Miami i Florida, USA, den 18-21 november 2015. World Congress for Hair Research är den största internationella kongressen för […]

9 september, 2015

Samarbete inlett med forskargrupp i Berlin inför start av klinisk studie

Som tidigare kommunicerats har Follicum för avsikt att inleda en klinisk fas I/IIa-studie runt årsskiftet 2015/2016. Vi kan nu meddela att samarbete inletts med Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) i Berlin, Tyskland, avseende vår planerade kliniska fas I/IIa-studie. Follicum avser att lämna in ansökan om start av klinisk studie till det […]

1 september, 2015

Lovande resultat från toxicitetsstudier

Follicum  meddelade i mars  2015 att bolaget startat två omfattande toxicitetsstudier,  som en förlängning och påbyggnad på de  två kortare toxicitetsstudier som avslutades med positiva resultat i februari 2015. De två omfattande toxicitetsstudierna har nu avslutats enligt plan, med mycket positiva resultat. Inga negativa reaktioner Resultaten av de omfattande toxicitetsstudierna visar att Follicums kandidat FOL-005 inte […]

25 augusti, 2015

Läkemedelssubstans klar och bolaget håller kommunicerad tidsplan

Follicum kan idag meddela att tillverkningen av peptiden,  den aktiva ingrediensen, som kommer att vara en del i framställningen av den produkt som ska användas i den planerade kliniska fas I/IIa-studien är klar. Bolaget publicerar härmed även en nulägesrapport i syfte att ge en sammanfattande beskrivning av bolagets verksamhet samt beskriva i vilken fas Follicums projekt […]

21 augusti, 2015

Halvårsrapport 2015

Follicums halvårsrapport 2015 (1 januari – 30 juni) är nu publicerad.

2 juni, 2015

Samarbetsavtal inför klinisk studie

Follicum kan i dag meddela att ett avtal har tecknats med PolyPeptide Group och Recipharm AB inför den kliniska studien som beräknas starta runt årsskiftet 2015/2016. Läs mer här.