Pressmeddelande

Pressmeddelande

3 februari, 2016

Maximal dos uppnådd – utan komplikationer

Nu har den första försökspersonen i Follicums kliniska studie fått maximal behandlingsdos – utan att några negativa effekter har påvisats. Detta positiva resultat har nu uppnåtts i den kliniska fas I/IIa-studie som inleddes den 19 januari 2016. Detta innebär att studiens initiala doseskaleringsdel har klarats av utan problem. Den första studiedeltagaren fick igår maximal dos […]

20 januari, 2016

Första personen behandlad i den kliniska studien

Den 19 januari 2016 erhöll den första friska frivilliga försökspersonen i Follicums kliniska fas I/IIa-studie sin första behandling. Därmed är studien initierad, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan. Klinisk fas I/IIa-studie initierad Syftet med den kliniska fas I/IIa-studien är att i första hand testa säkerhet avseende läkemedelskandidaten FOL-005, men som ett delsteg i studien även […]

16 december, 2015

Myndigheterna godkänner start av klinisk studie

Follicum har idag fått det tyska läkemedelsverkets (BfArM) och etikkommitténs godkännande avseende ansökan om start av klinisk fas I/IIa-studie. Start av den kliniska studien kan i och med godkännandena inledas enligt tidigare kommunicerad plan, runt årsskiftet 2015/2016. Klinisk fas I/IIa-studie inleds runt årsskiftet Planering av den kliniska fas I/IIa-studien och insändandet av ansökan till myndigheten […]

30 november, 2015

Delårsrapport Q3 2015

Delårsrapporten för perioden 1 januari till 30 september 2015 är nu publicerad. Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna 2015 -Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 TSEK (1 868 TSEK). -Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 313 TSEK (-3 145 TSEK). -Resultatet per aktie uppgick till cirka -1,62 SEK (-0,75 SEK). -Soliditeten uppgick till cirka 89 % […]

23 november, 2015

Follicums teckningsoptioner nyttjades till 99,36 %

Den 17 november 2015 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission.  Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner av serie TO 1, innebärande en nyttjandegrad om cirka 99,36 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Follicum cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Totalt nyttjades 1 160 024 […]

9 november, 2015

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie T O 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission pågår fram till och med den 17 november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 13 november 2015. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny […]

3 november, 2015

Huvudägare, styrelseordförande och VD nyttjar teckningsoptioner

Follicum meddelar att bland andra två av bolagets huvudägare  –  Sunstone LS Ventures Fund III och Lund University Bioscience AB  –  samt VD Jan Alenfall och styrelseordförande Fredrik Buch nyttjat samtliga av sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1, vars teckningstid pågår till och med 17 november 2015. Hittills har totalt cirka 38 procent av […]

26 oktober, 2015

Information om Teckningsoptioner

Imorgon, 27 oktober 2015, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission. Nyttjandeperioden pågår till och med den 17 november 2015. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Follicum till en kurs om 6,00 SEK per aktie. ”Arbetet med FOL-005 […]

23 oktober, 2015

Nytt datum för publicering av Q3-rapport

Follicum meddelar att bolagets kvartalsrapport för perioden 150701 – 150930 senareläggs. Tidigare datum för publicering var den 25 november 2015. Nytt datum för publicering är den 30 november 2015. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall, VD Telefon: +46 (0)46 19 21 97 E-post: info@follicum.com

14 oktober, 2015

Ansökan om klinisk studie inlämnad till det tyska läkemedelsverket

Follicum har lämnat in ansökan om start av klinisk fas I/II a-studie till det tyska läkemedelsverket, BfArM,  samt till etikkommittén.  Follicum avser, under förutsättning att ansökan godkänns, inleda studien runt årsskiftet 2015/2016. Planering av den kliniska fas I/IIa-studien och insändandet till myndighet och etikkommitté har skett i samarbete med Clinical Research Center for Hair and […]