MAR-arkiv

MAR-arkiv

29 augusti, 2018

Forskargrupp vid Lunds universitet erhåller 1 miljon DKK från Novo Nordisk Foundation för att utföra diabetesrelaterade studier med Follicums peptider

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att professor Jan Nilssons forskargrupp vid universitetet i Lund har erhållit ytterligare 1 000 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska studier inom Diabetesprojektet, som en fortsättning på det anslag om 400 000 DKK som gruppen fick under 2017. Follicum äger rätten till resultaten som […]

28 augusti, 2018

Follicum AB meddelar att samtliga patienter har slutfört behandlingen med FOL-005 i Fas IIa-studien mot håravfall. Top-line data presenteras under hösten.

Follicum AB (“Follicum” eller “Bolaget”) tillkännager idag att samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall har slutfört behandlingen och genomfört de avslutande besöken på kliniken. I fas IIa-studien undersöks säkerheten och behandlingseffekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005, administrerade som injektioner i hårbotten. Follicums Fas IIa-studie genomförs på Clinical […]

31 juli, 2018

Follicum AB erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för utökat skydd av produktkandidaten FOL-005

Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan 15/184,290 vilken är bolagets andra, uppföljande ansökan som när den slutgiltigt godkänns ger ett utvidgat skydd för Follicums produktkandidat FOL-005. I den här patentfamiljen har Follicum redan ett godkänt produktpatent i […]

9 juli, 2018

Follicums företrädesemission övertecknad – tecknades till 118%

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den 3 juli 2018 avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 18 […]

29 juni, 2018

Sista dag för teckning i pågående nyemission – 3 juli

I enlighet med tidigare kommunikation är tisdagen den 3 juli 2018 sista dagen för teckning i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista dag för handel med uniträtter är den 29 juni 2018. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

26 juni, 2018

Viktig milstolpe för Follicum – Topikal formulering av peptiden FOL-005 för behandling av håravfall utvecklad

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företaget har utvecklat en ny topikal formulering av sin ledande peptidläkemedelskandidat FOL-005 för behandling av håravfall. Den nya formuleringen är en kosmetiskt tilltalande produkt som ska användas i kommande kliniska prövningar och innebär en stor framgång för hela projektet. I Follicums pågående Fas IIa-studie behandlas patienter med […]

4 juni, 2018

Follicums Fas IIa-studie fullrekryterad

Follicum AB (“Follicum” eller “Bolaget”) tillkännager idag att samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall rekryterats. Studien genomförs på Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin och på Bioskin, Hamburg, Tyskland. I fas IIa-studien undersöks säkerheten och effekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005, administrerade […]

18 maj, 2018

Follicum offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om 15,5 MSEK – förstärkt fokus på diabetesprojektet och kommersialiseringsaktiviteter

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) har den 18 maj 2018 beslutat att föreslå en extra bolagsstämma, som kommer att äga rum den 4 juni 2018, för […]

14 maj, 2018

Nya, lovande resultat i Follicums experimentella diabetesstudier bakom stärkt patentansökan

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företagets diabetesprojekt framskrider enligt plan och bolaget har skickat in en förstärkt patentansökan. En stor mängd resultat har bearbetats för att komplettera den ansökan som skickades in i början av maj 2017. Resultaten är entydigt positiva och visar att den nya peptidklassen har potential att bli ett […]

23 april, 2018

Mer än hälften av patienterna rekryterade i Follicums fas IIa-studie

Follicum AB (”Follicum” eller ”Företaget”) tillkännager idag att mer än hälften av patienterna i den nya kliniska fas IIa-studien med FOL-005 har rekryterats. Studien omfattar 60 patienter med håravfall och genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin och bioskin, Hamburg, Tyskland. I fas IIa-studien studeras säkerheten och effekten av […]