MAR-arkiv

MAR-arkiv

7 mars, 2018

Första patienten behandlad i Follicums fas IIa-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) tillkännager idag att den första patienten har behandlats i en ny klinisk fas IIa-studie med FOL-005. Studien omfattar 60 patienter med håravfall och genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) i Berlin och bioskin, Hamburg, Tyskland. Den globala marknaden för läkemedel för behandling av håravfall, inkluderande […]

7 februari, 2018

Follicums fas IIa-studie av FOL-005 mot håravfall godkänd av tyska läkemedelsmyndigheten

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) tillkännagav idag att man erhållit godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och tyska etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie i Tyskland med FOL-005 på patienter med alopeci (håravfall). Prövningen kommer att omfatta cirka 60 patienter och drivas i samarbete med Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) i […]

1 februari, 2018

Lund University Bioscience AB beslutar om utdelning av innehavet i Follicum AB

Follicum AB (”Follicum”) meddelar härmed att Lund University Bioscience AB (LU Bio) höll en extra bolagsstämma den 31 januari 2018. Där beslutades om utdelning av bolagets innehav i Follicum till LU Bio’s aktieägare. Utdelningen av aktierna planeras att ske under vecka 6, 2018. LU Bio’s innehav i Follicum uppgår till 2 320 370 aktier fördelat […]

29 januari, 2018

Follicum har identifierat receptorer i insulinproducerande celler för potentiellt ny klass av diabetesläkemedel

Follicum AB (”Follicum”) tillkännagav idag att man har kartlagt receptorer i insulinproducerande celler som binder till företagets peptider. Den nya kunskapen representerar en viktig milstolpe i den fortsatta utvecklingen av företagets diabetesprojekt och öppnar för möjligheten att de identifierade receptorerna kan utgöra potentiella targets för stimulering av insulinutsöndring och därmed minskning av diabetiska komplikationer. Utredning […]

18 januari, 2018

Viktiga nya receptorer för Follicums läkemedelskandidat FOL-005 i hårsäcksceller identifierade

Follicum AB (“Follicum”) har med en avancerad teknologi identifierat receptorer som FOL-005 binder till i mänskliga hårsäckar. Med den nyvunna kunskapen ökar förståelsen för hur substansen kan användas för behandling av håravfall och receptoridentifieringen är därför en viktig milstolpe för den fortsatta utvecklingen av FOL-005. Utredning av verkningsmekanism Studierna för att utvärdera verkningsmekanismen hos FOL-005 […]

24 november, 2017

Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (5 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 319 TSEK (-14 137 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,71 SEK (-0,88 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 77,3% (86,1 %). Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 […]

23 november, 2017

Follicum erhåller godkännande av patent i Kina

Follicum AB (”Follicum”) kan idag meddela att det kinesiska patentverket (”SIPO”) har godkänt bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. I och med godkännandet i Kina, med patentnummer ZL 201280049850.X, har Follicum skydd i Kina till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. VD Jan Alenfall kommenterar – […]