MAR-arkiv

MAR-arkiv

25 februari, 2019

Follicums teckningsoptioner nyttjades till 96 procent

Teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyttjades till 95,9 procent vilket innebär att företaget tillförs cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Teckningsoptionerna gavs ut i samband med företrädesemissionen som Bolaget genomförde under sommaren 2018. Som meddelades genom pressmeddelande den 21 december 2018 avser Follicum att […]

11 februari, 2019

Follicum väljer peptid-baserad läkemedelskandidat för behandling av diabetes och skyddande av beta-celler

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”), ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel, rapporterar idag att man valt en läkemedelskandidat för behandling av diabetes och skyddande av beta-celler. Läkemedelskandidaten har visat unika effekter i in vitro och in vivo-modeller, även när det gäller effekter på diabeteskomplikationer. Läkemedlet kommer nu att testas i […]

4 februari, 2019

Follicums nya topikala formulering av FOL-005 ger ökad hårtillväxt jämförbar med ledande kommersiell produkt

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) rapporterar idag resultat för FOL-005 i en in vivo-modell för hårtillväxt. I studien undersöktes hårtillväxten på försöksdjur efter behandling med den nya krämliknande, topikala formuleringen av FOL-005 i tre olika styrkor. Formuleringen applicerades en gång per dag och efter ca en veckas behandling kunde ny hårväxt noteras. Resultaten visar att […]

21 december, 2018

Sammanlagt 7,3 MSEK av Follicums teckningsoptioner är garanterade genom tecknings- och garantiåtaganden

Inför den stundande nyttjandeperioden av Follicums teckningsoptioner av serie TO 2 kan Follicum idag meddela att personer ur styrelse och ledning, huvudägare samt ett flertal större teckningsoptionsinnehavare kommer att nyttja sina respektive teckningsoptioner genom teckningsförbindelseavtal. Follicum har sammanlagt erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,3 MSEK samt garantiåtagande om 2 MSEK, totalt cirka 47 procent av det […]

10 december, 2018

Follicum tecknar avtal med Centre for Skin Sciences vid University of Bradford för verkningsmekanismstudier

Follicum AB (”Follicum” eller ”Company”), ett bioteknikföretag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag att man har undertecknat ett samarbetsavtal med Centre for Skin Sciences (CSS) vid University of Bradford, Storbritannien. Syftet är att kombinera in vitro-experiment med datasökning och analys av bioinformatikdata för att, med hjälp av en in […]

5 december, 2018

Follicums diabetesprojekt tillsammans med Lunds universitet har belönats med en postdoc i 2 år för avancerade studier av Follicums peptider

Follicum AB (”Follicum” eller ”Company”), ett bioteknikbolag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag att deras diabetesprojekt har tilldelats en heltids postdoc-tjänst under 2 år. Syftet med projektet är att utföra avancerade experiment för att ytterligare undersöka funktionen hos Follicums olika peptidklasser. Postdoc-tjänsten kommer att finansieras till 100% av LUDC-IRC-konsortiet. […]

21 november, 2018

Follicum erhåller preliminärt godkännande för patentansökan i Europa för utökat skydd av produktkandidaten FOL-005

Follicum meddelar i dag att bolaget erhållit en så kallat ”Intention to grant” från Europapatentverket (EPO) avseende sin patentansökan nr EP 16169698.4 som skyddar produktkandidaten FOL-005. I den här patentfamiljen har Follicum redan ett godkänt produktpatent i Europa som täcker FOL-005 specifikt. Follicum har därefter lämnat in en uppföljande, så kallad ”Divisional” ansökan, som utvidgar […]

21 november, 2018

Follicum erhåller godkänt patent i USA för utökat skydd för produktkandidaten FOL-005

Follicum meddelade den 31 juli 2018 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Patentnumret är US 10,137,169 och patentet är giltigt till och med 2032. I den […]

12 november, 2018

Follicum breddar patentportföljen: Första diabetespatentet publicerat och lovande experimentella data genererar ny patentansökan

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företagets diabetesprojekt framskrider enligt plan och att bolaget har skickat in en ny patentansökan. Experimentella studier visar att våra nya optimerade peptider har en skyddande och bevarande effekt på betaceller som utsatts för långvarig exponering av höga glukoskoncentrationer. Den nya patentansökan skyddar nya aspekter som upptäckts under […]

31 oktober, 2018

Follicum AB rapporterar top-line-data från First-in-Man skalpstudie med FOL-005 mot håravfall

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”), ett biotechföretag som utvecklar nya läkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag top-line-data från den första fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall på skalp på patienter. I fas IIa-studien undersöktes säkerhet och terapeutisk effekt av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005, administrerad som injektioner i hårbotten tre […]