Pressmeddelande

Pressmeddelande

18 januari, 2018

Viktiga nya receptorer för Follicums läkemedelskandidat FOL-005 i hårsäcksceller identifierade

Follicum AB (“Follicum”) har med en avancerad teknologi identifierat receptorer som FOL-005 binder till i mänskliga hårsäckar. Med den nyvunna kunskapen ökar förståelsen för hur substansen kan användas för behandling av håravfall och receptoridentifieringen är därför en viktig milstolpe för den fortsatta utvecklingen av FOL-005. Utredning av verkningsmekanism Studierna för att utvärdera verkningsmekanismen hos FOL-005 […]

24 november, 2017

Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (5 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 319 TSEK (-14 137 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,71 SEK (-0,88 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 77,3% (86,1 %). Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 […]

23 november, 2017

Follicum erhåller godkännande av patent i Kina

Follicum AB (”Follicum”) kan idag meddela att det kinesiska patentverket (”SIPO”) har godkänt bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. I och med godkännandet i Kina, med patentnummer ZL 201280049850.X, har Follicum skydd i Kina till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. VD Jan Alenfall kommenterar – […]

20 november, 2017

Follicum ansöker om start av fas II-studie hos det tyska läkemedelsverket

Follicum AB (“Follicum” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget har lämnat in ansökan om start av en klinisk fas IIa-studie med FOL-005 för att studera hårväxt till det tyska läkemedelsverket, BfArM och till etikkommittéerna. Målet är att inleda studien efter myndighetsgodkännande strax efter årsskiftet 2018. Förberedelserna för den nya kliniska fas IIa-studien med FOL-005 på […]

15 november, 2017

Sista dag för handel i FOLLI BTA 1

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, FOLLI BTA 1, är den 17 november 2017. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 -19 21 97 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning […]

9 november, 2017

Follicum breddar samarbetet med två framstående hårkliniker för genomförandet av nästa kliniska fas IIa-studie med FOL-005

Follicum AB (”Follicum”) genomförde nyligen en företrädesemission som tillförde bolaget 23,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden som tillförts bolaget är delvis avsedd att finansiera en klinisk fas IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat FOL-005. Follicum meddelar härmed att bolaget har valt att arbeta med Clinical Research Center for Hair and Skin (”CRC”) i Berlin och Bioskin i Hamburg […]

1 november, 2017

Follicum genomför en riktad nyemission till Swedish Growth Fund

Ny stor ägare i Follicum AB Swedish Growth Fund har förvärvat Sunstone Life Science Ventures samtliga 2 747 034 aktier i Follicum AB. Swedish Growth Fund kommer dessutom att investera ytterligare 3,5 M SEK i Follicum genom en riktad nyemission till en kurs om SEK 2,42 per aktie. Kursen innebär en marknadsmässig rabatt på 10% […]

26 oktober, 2017

Follicums företrädesemission övertecknad

Den 20 oktober 2017 avslutades teckningstiden i Follicum AB:s (publ) (”Follicum”) företrädesemission om cirka 23,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Follicum cirka 23,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 26 oktober 2017. […]

19 oktober, 2017

Styrelsen i Follicum AB beslutar om tilldelning av optioner av serie 2017/2020

På Follicum AB:s (”Follicum”) extra bolagsstämma den 27 september 2017 beslutades att, i enlighet med förslag från aktieägaren och grundaren Pontus Dunér, införa ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget genom att utge högst 640 000 teckningsoptioner. Styrelsen i Follicum har nu beslutat om tilldelning av samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2020. Styrelsen har samtidigt beslutat att […]

6 oktober, 2017

Follicum AB: Idag inleds teckningstiden i Follicums företrädesemission

Idag inleds teckningstiden i Follicum AB:s (”Follicum” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen och kan anmäla sig för teckning genom att använda anmälningsblanketten, teckning utan företräde. Teckningstiden löper till och med den 20 oktober 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Follicum cirka 23 MSEK före emissionskostnader. I företrädesemissionen har […]