Pressmeddelande

Pressmeddelande

20 mars, 2020

Follicum erhåller besked om kommande godkännande i Europa av bolagets patent inom diabetes

Follicum AB (“Follicum”) meddelar att bolaget idag har erhållit ett preliminärt godkännande från Europapatentverket (EPO) av en patentansökan rörande bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes. Follicums patentansökan med publikationsnummer EP 3 618 845 avser nya peptider och användande av dessa vid behandling av diabetes. EPO har utfärdat ett ”Intention to Grant”, vilket innebär […]

18 mars, 2020

Follicum gör uppehåll i rekryteringen av patienter i klinisk fas II-studie av FOL-005 till följd av den pågående covid-19-pandemin

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företaget beslutat att göra ett temporärt uppehåll i den fas II-studie av läkemedelskandidaten FOL-005 som nyligen initierats i Tyskland. Detta till följd av myndighetsrekommendationer i Tyskland mot bakgrund av det pågående utbrottet av covid-19. Bolaget avser att återuppta rekryteringen av patienter till studien så snart läget i […]

9 mars, 2020

Första gruppen patienter behandlad i Follicums fas II-studie med FOL-005-kräm för stimulering av hårväxt

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) tillkännager idag att den första gruppen patienter har behandlats i den nya klinisk fas IIa-studien med FOL-005. Studien omfattar cirka 200 manliga patienter med håravfall som dagligen under 4 månader ska behandlas med den nya formuleringen av FOL-005 eller placebo. Studien genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin […]

20 februari, 2020

Follicum Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (150 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -29 443 TSEK (-29 615 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,57 SEK (-0,95 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 90,7% (61,3 %). Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 […]

31 januari, 2020

Follicum erhåller Vinnova-anslag för studier av FOL-peptiders bindning till receptorer på pankreas-celler

Follicum (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att bolaget har fått sin ansökan till Vinnova för studier av FOL-peptiders inbindning till recptorer på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår. Delar av projektet omfattar avancerade analyser på MAX IV i Lund. Ansökan har lämnats in inom ramen för […]

30 januari, 2020

Follicums fas II-studie med FOL-005 för behanding av Alopeci godkänd av tyska läkemedelsmyndigheten

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) tillkännager idag att man erhållit godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och tyska etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie med en topikal formulering av FOL-005 på patienter med alopeci (håravfall). Prövningen kommer att omfatta cirka 200 patienter som dagligen under 4 månader ska behandlas med FOL-005 eller placebo. Studien genomförs […]

17 december, 2019

Follicum rapporterar positiva, humana ex vivo-data från prekliniska diabetesstudier med ny klass av FOL-peptider

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) rapporterar idag att data från studier på humana Langerhanska öar har visat positiva effekter på frisättningen av insulin. Resultaten är i linje med tidigare rapporterade resultat på betaceller isolerade från djur. Studierna har genomförts genom två olika samarbeten, ett med Lunds universitet och ett med InSphero, Schweiz och visade samma […]

16 december, 2019

Follicum erhåller godkänt patent i USA för för stimulering av hårväxt med FOL-005

Follicum meddelade den 17 september 2019 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Patentnumret är US 10,517,932 och patentet är giltigt till och med 2032. I den […]

21 november, 2019

Follicum Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30), inom parentes jämfört med samma period förra året Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (174 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 580TSEK (-22 340 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,25 SEK (-0,64 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 93,7% (76,6 %). Tredje kvartalet (2019-07-01 […]

12 november, 2019

Follicum inleder samarbete med proDERM för den kommande kliniska studien på patienter med håravfall

Follicum meddelar idag att bolaget tecknat samarbetsavtal med proDERM för genomförande av den nya kliniska studien med en krämformulering av FOL-005 som ska prövas på alopecipatienter (patienter med håravfall). Bolaget beräknar att vara redo för start av den kliniska studien strax efter årsskiftet. Förberedelserna för den kliniska studien pågår och i och med avtalet med […]