Pressmeddelande

Pressmeddelande

17 december, 2019

Follicum rapporterar positiva, humana ex vivo-data från prekliniska diabetesstudier med ny klass av FOL-peptider

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) rapporterar idag att data från studier på humana Langerhanska öar har visat positiva effekter på frisättningen av insulin. Resultaten är i linje med tidigare rapporterade resultat på betaceller isolerade från djur. Studierna har genomförts genom två olika samarbeten, ett med Lunds universitet och ett med InSphero, Schweiz och visade samma […]

16 december, 2019

Follicum erhåller godkänt patent i USA för för stimulering av hårväxt med FOL-005

Follicum meddelade den 17 september 2019 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Patentnumret är US 10,517,932 och patentet är giltigt till och med 2032. I den […]

21 november, 2019

Follicum Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30), inom parentes jämfört med samma period förra året Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (174 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 580TSEK (-22 340 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,25 SEK (-0,64 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 93,7% (76,6 %). Tredje kvartalet (2019-07-01 […]

12 november, 2019

Follicum inleder samarbete med proDERM för den kommande kliniska studien på patienter med håravfall

Follicum meddelar idag att bolaget tecknat samarbetsavtal med proDERM för genomförande av den nya kliniska studien med en krämformulering av FOL-005 som ska prövas på alopecipatienter (patienter med håravfall). Bolaget beräknar att vara redo för start av den kliniska studien strax efter årsskiftet. Förberedelserna för den kliniska studien pågår och i och med avtalet med […]

24 oktober, 2019

Follicum erhåller Eurostars-anslag för utveckling av bolagets first-in-class-behandling av diabetes

Follicum meddelar idag att bolaget har fått sin ansökan om Eurostars-anslag godkänd för sitt projekt, utveckling av en first-in-class-behandling för diabetes. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds Universitet, Bioassay Labor für biologische Analytik GmbH och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft (DDZ) ingår. Anslaget om knappt 0.7 MEUR med början 1 december 2019 tillför extra resurser till […]

21 oktober, 2019

Follicum har framgångsrikt slutfört toxstudier inför kommande klinisk studie på patienter med håravfall

Follicum meddelar idag att bolaget framgångsrikt avslutat de kompletterande toxikologistudier som ska ligga till grund för kommande kliniska studie med den topikala formuleringen av FOL-005. Bolaget beräknar att vara redo för start av den kliniska studien på patienter med håravfall (alopeci) i början av 2020. Förberedelserna för den kliniska studien pågår och en viktig milstolpe […]

26 september, 2019

Follicum inleder samarbete med Bioglan för produktion av FOL-005-kräm till kommande klinisk studie på patienter med håravfall

Follicum meddelar idag att man har tecknat samarbetsavtal med Bioglan AB för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial av Follicums nya krämliknande formulering av FOL-005 för topikal behandling. Formuleringen kommer att användas i den kliniska fas II-studie mot håravfall som beräknas starta i början av 2020. Follicum meddelade i mitten av juni i år att bolaget haft […]

24 september, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Idag den 24 september 2019 hölls extra bolagsstämma i Follicum AB. Val och arvodering av ny styrelseledamot Stämman beslutade att utöka styrelsen från fem styrelseledamöter till sex styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att utse Carl-Johan Spak som ny ledamot till Follicums styrelse. Styrelsen består nu av Lars H. Bruzelius, Gun-Britt Fransson, Anna Hultgårdh Nilsson, Alejandra Mørk, […]

17 september, 2019

Follicum AB erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för metoden att stimulera hårtillväxt med FOL-005

Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan 16/176,201 som när den slutgiltigt godkänns ger ett utvidgat skydd för Follicums produktkandidat FOL-005. I den här patentfamiljen har Follicum redan två godkända produktpatent i USA (US 9,381,149 och US 10,137,169) […]

13 september, 2019

Flaggning i Follicum

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att Swedish Growth Fund AB (”Swedish Growth Fund”) har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, beslutat att avveckla sin verksamhet och dela ut sitt innehav i Follicum till fondens delägare. Swedish Growth Funds aktieinnehav i Follicum förändras således från cirka 14,9 procent till noll procent av kapital och röster […]