Styrelse

Styrelse

Gun-Britt Fransson, styrelseordförande sedan 2018

Gun-Britt Fransson har mer än 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling och FoU inom bioteknik samt livsmedels- och läkemedelsutveckling. Fram till 2018 arbetade Fransson som VP R & D på Probi AB. Hon har även varit VD för Alligator Bioscience AB och forskningschef på Orkla Foods A / S. Fransson har stor erfarenhet av styrelsearbete och har varit ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag, stiftelser och universitet.

Gun-Britt-Fransson

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Franssons övriga uppdrag utgörs av:

 • Lighthouse Life Science Consulting AB, Suppleant
 • Lighthouse HB, Bolagsman
 • MedicPen AB (publ), Styrelseledamot
 • Invent Medic Sweden AB, Styrelseledamot

Jonas Edelswärd, styrelseledamot sedan 2018

Jonas Edelswärd är VD för Swedish Growth Fund och har mer än 15 års erfarenhet av olika roller i högteknologiska uppstartsföretag. De senaste åtta åren har han haft rollen som VD för det privatägda investeringsbolaget AB Axel Granlund i Malmö.

Jonas_Edelsward_180810

Innehav i Bolaget:
Jonas Edelswärd äger <5 % av aktierna i Swedish Growth Fund AB som äger 5 241 642 aktier i Follicum. Swedish Growth Fund AB har vidare 1 048 328 teckningsoptioner i bolaget.

Edelswärds övriga uppdrag utgörs av:

 • Freedesk AB, Styrelseledamot
 • Swedish Growth fund AB, VD
 • Swedish Growth Fund Holding AB, VD
 • Galenica AB, Styrelseledamot
 • Pickwick Capital AB, Styrelseledamot
 • Rätt Mätt i Ramlösa AB, Styrelseledamot
 • This Zentury AB, Styrelseledamot
 • Galerie Leger AB, Suppleant
 • Xpandor AB, Suppleant
 • KBS Consulting AB, Suppleant

Alejandra Mørk, styrelseledamot sedan 2018

Alejandra Mørk är VD och huvudägare i KLIFO. Tidigare arbetade hon för Nycomed Pharma i 18 år, i olika ledande befattningar inom läkemedelsutveckling och “life cycle management”.

Alejandra är ordförande i Danmarks Läkemedelsförening, är styrelseledamot i Dansk Biotech och medlem i Danska Akademin för Tekniska Vetenskaper. Hon ingår också i EUCROF Pediatric Working Group.

Alejandra_Moerk

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Mørks övriga uppdrag utgörs av:

 • iSD Immunotech ApS, Styrelseledamot
 • KLIFO Holding A/S, Styrelseledamot
 • KLIFO A/S, VD

Lars H. Bruzelius, styrelseledamot sedan 2013

Lars är docent i företagsekonomi samt managementkonsult med stor erfarenhet från flera branscher, bl.a. medicinteknik. Han har bl.a. varit vVD och administrativ direktör i Gambro AB samt startat, utvecklat och ägt samt varit VD för managementkonsultföretag. Bruzelius har under senare år verkat som styrelseledamot i olika bolag samt investerat i ett flertal start-up-bolag, framför allt inom life science.

lars-h-bruzelius-01

Innehav i Bolaget:
Bruzelius äger via Brushamn Invest Aktiebolag 583 315 aktier. Bruzelius har vidare, via Brushamn Invest Aktiebolag, 151 584 teckningsoptioner i bolaget.

Bruzelius övriga uppdrag utgörs av:

 • Brushamn Holding Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Brushamn Invest Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Cantargia AB, Styrelseledamot
 • Catella Fondförvaltning AB, Styrelseledamot
 • Lunicore Studentkonsult AB, Styrelseledamot
 • Lunds universitets stipendiestiftelse, Styrelseledamot

Anna Hultgårdh Nilsson, styrelseledamot sedan 2011

Anna Hultgårdh Nilsson har en kandidatexamen i odontologi och doktorsexamen i medicinsk cellbiologi från Karolinska Institutet. Anna Hultgårdh Nilsson har arbetat med bland annat cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet samt vid Lunds universitet och grundade Follicum under 2011 tillsammans med Pontus Dunér och LU Bioscience AB. Hultgårdh Nilsson har publicerat fler än 30 vetenskapliga artiklar och har lång erfarenhet av akademisk forskning.

AnnaHultgardh

Innehav i Bolaget:
Hultgårdh Nilsson äger inklusive närstående 100 % i Atherioco AB som äger 528 407 aktier i Follicum. Hultgårdh Nilsson äger inkl närstående vidare 45 454 teckningsoptioner via Atherioco och 45 454 aktier och 45 454 teckningsoptioner privat i bolaget.

Hultgårdh Nilssons övriga uppdrag utgörs av:
Atherioco AB, Styrelseledamot