Styrelse

Styrelse

Fredrik Buch, född 1954, styrelseordförande sedan 2014

Fredrik Buch är leg. läkare och med. dr. med över 20 års erfarenhet från ledande positioner i globala läkemedelsbolag. Buch har varit chef för klinisk forskning och biostatistik inom urologi, gynekologi, och autoimmuna sjukdomar vid Pharmacia-Upjohn och har även tjänstgjort som medicinsk chef på Svenska Hoechst AB och Squibb Skandinavien. Buch var tidigare partner i HealthCap, HealthCap Fund III och har arbetat på SEB Investment Management AB som investeringsansvarig för SEB Läkemedelsfonder. Buch har en gedigen bakgrund som investerare och styrelseledamot i flera bioteknologiska och medicintekniska företag.

Innehav i Bolaget:
Fredrik Buch har 14 400 aktier via bolag

Buchs övriga uppdrag utgörs av:

 • Fredrik Buch Konsult AB, Styrelseledamot
 • Huvudsta Vårdcentral AB, Styrelseordförande
 • Intygsgruppen, Buch Handelsbolag, Styrelseordförande
 • Lantmännen As-Faktor AB, Styrelseledamot
 • LobSor Holding AB, Styrelseledamot
 • Nordic Network For Personalized Lifestyle Medicine AB, Styrelseledamot
 • Siguiente Capital AB, Styrelseordförande
 • The Medicines Company (Sweden) AB, Styrelseledamot

Elisabeth Svanberg, född 1961, styrelseledamot sedan 2017

Elisabeth Svanberg är läkare och docent i kirurgi med omfattande erfarenhet och kompetens från biotech- och läkemedelsindustrin inom en global miljö. Svanberg har dokumenterad framgång inom läkemedelsprodukt-utveckling i flera terapeutiska områden och utvecklingsfaser som regleras av bland annat amerikanska Food and Drug Administration (”FDA”) och European Medicines Agency (”EMA”). Under sin karriär inom läkemedelsindustrin har Svanberg innehaft olika roller, bland annat som utvecklingsledare för en ny typ av diabetesläkemedel på Bristol Myers Squibb (BMS) och som ledare for globala medicinska avdelningar både på BMS och Johnson&Johnson.

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Svanbergs övriga uppdrag utgörs av:

 • PledPharma AB, Styrelseledamot
 • IXALTIS SA, Frankrike, Chief Development Officer

Lars H. Bruzelius, född 1943, styrelseledamot sedan 2013

Lars H. Bruzelius är docent i företagsekonomi samt managementkonsult med stor erfarenhet av arbete med banker samt företag inom energi-, medicinteknik- och telekombranscherna. Bruzelius är senior partner och delägare av BSI & Partners samt sedan 2012 styrelseledamot och ordförande i LU Bioscience AB. I tre år var Bruzelius vVD och administrativ direktör i Gambro AB. Bruzelius har varit styrelseledamot i två börsnoterade bolag samt medverkat som investerare och styrelseledamot i ett flertal start-up-bolag.

Innehav i Bolaget:
Bruzelius äger via Brushamn Invest Aktiebolag 0,76 procent. Därutöver äger Bruzelius 3,6 % av Lund University Bioscience AB, som äger 8,70 % av Follicum.

Bruzelius övriga uppdrag utgörs av:

 • Brushamn Holding Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Brushamn Invest Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Cantargia AB, Styrelseledamot
 • Catella Fondförvaltning AB, Styrelseledamot
 • Lars H Bruzelius Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Lars H Bruzelius Konsult, Innehavare
 • Lund University Bioscience AB, Styrelseordförande
 • Lunicore Studentkonsult AB, Styrelseledamot
 • XImmune AB, Styrelsesuppleant
 • Absalon International AB, Styrelseledamot

Anna Hultgårdh Nilsson, född 1958, styrelseledamot sedan 2011

Anna Hultgårdh Nilsson har en kandidatexamen i odontologi och doktorerade i medicinsk cellbiologi vid Karolinska Institutet. Hultgårdh Nilsson har arbetat med bland annat cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet samt vid Lunds universitet och grundade Follicum under 2011 tillsammans med Pontus Dunér och LU Bioscience AB. Hultgårdh Nilsson har publicerat fler än 30 vetenskapliga artiklar och har lång erfarenhet av akademisk forskning.

Innehav i Bolaget:
Hultgårdh Nilsson äger inklusive närstående 100 % i Atherioco AB som äger 1,81 % av Follicum.

Hultgårdh Nilssons övriga uppdrag utgörs av:
Atherioco AB, Styrelseledamot