Styrelse

Styrelse

Fredrik Buch, styrelseordförande sedan 2014

Fredrik Buch är leg. läkare och med. dr. med över 20 års erfarenhet från ledande positioner i globala läkemedelsbolag. Buch har varit chef för klinisk forskning och biostatistik inom urologi, gynekologi, och autoimmuna sjukdomar vid Pharmacia-Upjohn och har även tjänstgjort som medicinsk chef på Svenska Hoechst AB och Squibb Skandinavien. Buch var tidigare partner i HealthCap, HealthCap Fund III och har arbetat på SEB Investment Management AB som investeringsansvarig för SEB Läkemedelsfonder. Buch har en gedigen bakgrund som investerare och styrelseledamot i flera bioteknologiska och medicintekniska företag.

fredrik-buch-01

Innehav i Bolaget:
Fredrik Buch har 14 400 aktier via bolag

Buchs övriga uppdrag utgörs av:

 • Fredrik Buch Konsult AB, Styrelseledamot
 • Huvudsta Vårdcentral AB, Styrelseordförande
 • Intygsgruppen, Buch Handelsbolag, Styrelseordförande
 • Lantmännen As-Faktor AB, Styrelseledamot
 • LobSor Holding AB, Styrelseledamot
 • Nordic Network For Personalized Lifestyle Medicine AB, Styrelseledamot
 • Citadellet Bolagsservice AB, Styrelseordförande
 • The Medicines Company (Sweden) AB, Styrelseledamot
 • Pila Pharma AB, Styrelseledamot

Elisabeth Svanberg, styrelseledamot sedan 2017

Elisabeth Svanberg är läkare och docent i kirurgi med omfattande erfarenhet och kompetens inom biotech- och läkemedelsindustrin i en global miljö. Svanberg har dokumenterad erfarenhet inom läkemedelsprodukt-utveckling i flera terapeutiska områden i olika utvecklingsfaser. Under sin karriär inom läkemedelsindustrin har Svanberg innehaft olika roller, bland annat som ledare för utvecklingen av en ny typ av diabetesläkemedel på Bristol Myers Squibb (BMS) och för globala medicinska avdelningar både på BMS och Johnson & Johnson.

elisabeth-svanberg-01

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Svanbergs övriga uppdrag utgörs av:

 • PledPharma AB, Styrelseledamot
 • IXALTIS SA, Frankrike, Chief Development Officer

Lars H. Bruzelius, styrelseledamot sedan 2013

Lars är docent i företagsekonomi samt managementkonsult med stor erfarenhet från flera branscher, bl.a. medicinteknik. Han har bl.a. varit vVD och administrativ direktör i Gambro AB samt startat, utvecklat och ägt samt varit VD för managementkonsultföretag. Bruzelius har under senare år verkat som styrelseledamot i olika bolag samt investerat i ett flertal start-up-bolag, framför allt inom life science.

lars-h-bruzelius-01

Innehav i Bolaget:
Bruzelius äger via Brushamn Invest Aktiebolag 431 731 aktier.

Bruzelius övriga uppdrag utgörs av:

 • Brushamn Holding Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Brushamn Invest Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Cantargia AB, Styrelseledamot
 • Catella Fondförvaltning AB, Styrelseledamot
 • Lunicore Studentkonsult AB, Styrelseledamot
 • Lunds universitets stipendiestiftelse, Styrelseledamot

Anna Hultgårdh Nilsson, styrelseledamot sedan 2011

Anna Hultgårdh Nilsson har en kandidatexamen i odontologi och doktorsexamen i medicinsk cellbiologi från Karolinska Institutet. Anna Hultgårdh Nilsson har arbetat med bland annat cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet samt vid Lunds universitet och grundade Follicum under 2011 tillsammans med Pontus Dunér och LU Bioscience AB. Hultgårdh Nilsson har publicerat fler än 30 vetenskapliga artiklar och har lång erfarenhet av akademisk forskning.

anna-hultgardh-nilsson-01

Innehav i Bolaget:
Hultgårdh Nilsson äger inklusive närstående 100 % i Atherioco AB som äger 1,81 % av Follicum.

Hultgårdh Nilssons övriga uppdrag utgörs av:
Atherioco AB, Styrelseledamot