Styrelse

Styrelse

Gun-Britt Fransson, styrelseordförande sedan 2018

Gun-Britt Fransson har mer än 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling och FoU inom bioteknik samt livsmedels- och läkemedelsutveckling. Fram till 2018 arbetade Fransson som VP R & D på Probi AB. Hon har även varit VD för Alligator Bioscience AB och forskningsdirektör vid Orkla Foods A / S samt innehaft forskningsledande befattningar inom KabiPharmacia AB. Fransson har stor erfarenhet av styrelsearbete och har varit ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag, stiftelser och universitet.

Gun-Britt-Fransson

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Franssons övriga uppdrag utgörs av:

 • Lighthouse Life Science Consulting AB, Suppleant
 • Lighthouse HB, Bolagsman
 • MedicPen AB (publ), Styrelseledamot
 • Invent Medic Sweden AB, Styrelseledamot

Jonas Edelswärd, styrelseledamot sedan 2018

Jonas Edelswärd är VD för Swedish Growth Fund och har mer än 15 års erfarenhet av olika roller i högteknologiska uppstartsföretag. De senaste åtta åren har han haft rollen som VD för det privatägda investeringsbolaget AB Axel Granlund i Malmö.

Jonas_Edelsward_180810

Innehav i Bolaget:
Jonas Edelswärd äger <5 % av aktierna i Swedish Growth Fund AB som äger 5 241 642 aktier i Follicum. Swedish Growth Fund AB har vidare 1 048 328 teckningsoptioner i bolaget.

Edelswärds övriga uppdrag utgörs av:

 • Freedesk AB, Styrelseledamot
 • Swedish Growth fund AB, VD
 • Swedish Growth Fund Holding AB, VD
 • Galenica AB, Styrelseledamot
 • Pickwick Capital AB, Styrelseledamot
 • Rätt Mätt i Ramlösa AB, Styrelseledamot
 • This Zentury AB, Styrelseledamot
 • Galerie Leger AB, Suppleant
 • Xpandor AB, Suppleant
 • KBS Consulting AB, Suppleant

Alejandra Mørk, styrelseledamot sedan 2018

Alejandra Mørk är VD och huvudägare i KLIFO. Tidigare arbetade hon för Nycomed Pharma i 18 år, i olika ledande befattningar inom läkemedelsutveckling och “life cycle management”.

Alejandra är ordförande i Danmarks Läkemedelsförening, är styrelseledamot i Dansk Biotech och medlem i Danska Akademin för Tekniska Vetenskaper. Hon ingår också i EUCROF Pediatric Working Group.

Alejandra_Moerk

Innehav i Bolaget:
Inget innehav

Mørks övriga uppdrag utgörs av:

 • iSD Immunotech ApS, Styrelseledamot
 • KLIFO Holding A/S, Styrelseledamot
 • KLIFO A/S, VD

Lars H. Bruzelius, styrelseledamot sedan 2013

Lars är docent i företagsekonomi samt managementkonsult med stor erfarenhet från flera branscher, bl.a. medicinteknik. Han har bl.a. varit vVD och administrativ direktör i Gambro AB samt startat, utvecklat och ägt samt varit VD för managementkonsultföretag. Bruzelius har under senare år verkat som styrelseledamot i olika bolag samt investerat i ett flertal start-up-bolag, framför allt inom life science.

lars-h-bruzelius-01

Innehav i Bolaget:
Bruzelius äger via Brushamn Invest Aktiebolag 583 315 aktier. Bruzelius har vidare, via Brushamn Invest Aktiebolag, 151 584 teckningsoptioner i bolaget.

Bruzelius övriga uppdrag utgörs av:

 • Brushamn Holding Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Brushamn Invest Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Cantargia AB, Styrelseledamot
 • Catella Fondförvaltning AB, Styrelseledamot
 • Lunicore Studentkonsult AB, Styrelseledamot
 • Lunds universitets stipendiestiftelse, Styrelseledamot

Anna Hultgårdh Nilsson, styrelseledamot sedan 2011

Anna Hultgårdh-Nilsson, professor vid Lunds universitet, har doktorerat i medicinsk cellbiologi vid Karolinska Institutet. Hultgårdh-Nilsson har arbetat med bland annat cell- och molekylärbiologi med fokus på kärlbiologi på Karolinska Institutet samt vid Lunds universitet. 2011 grundade Hultgårdh-Nilsson Follicum tillsammans med Pontus Dunér och LU Bioscience AB. Hultgårdh-Nilsson har publicerat fler än 60 vetenskapliga artiklar och har lång erfarenhet av akademisk forskning.

AnnaHultgardh

Innehav i Bolaget:
Hultgårdh-Nilsson äger inklusive närstående 100 % i Atherioco AB som äger 573 861 aktier i Follicum. Hultgårdh-Nilsson äger inkl närstående vidare 90 908 aktier privat i bolaget.

Hultgårdh Nilssons övriga uppdrag utgörs av:
Atherioco AB, Styrelseledamot