Ledning

Ledning

Jan Alenfall, född 1962, extern VD sedan 2013

Jan Alenfall har en doktorsexamen och över 20 års erfarenhet av farmaceutisk utveckling och forskning, däribland forskning gällande nya botemedel för immunologiska sjukdomar och cancer. Alenfall var bland annat chef för preklinisk och klinisk utveckling i Bioglan. Han har även varit forskningschef på Probi AB. Alenfall har stor erfarenhet inom forskning, produktutveckling, prekliniska och kliniska prövningar samt kommersiella samarbeten och 2006 tillträdde han VD-positionen på DermaGen AB. Alenfall har skrivit och medförfattat 17 publikationer i vetenskapliga tidskrifter och har sex patentansökningar.

Innehav i Bolaget:
Alenfall äger privat 100 % i Callipa AB som äger 1,40 % av Follicum.

Alenfalls övriga uppdrag utgörs av:
Callipa AB, Styrelseledamot, VD