Historik

Historik

2016

Follicum har startat en klinisk fas I/IIa-säkerhetsstudie för att testa effekt på läkemedelskandidaten.

2015

Follicum inleder toxikologiska studier för att stödja kliniska studier på människa.

2014

Follicum erhåller 50 000 kronor i ALMI-bidrag tillägnat en förstudie för användning av företagets molekyler inom ett helt annat område än stimulering och hämning av hårväxt.

Bolaget lämnar in en ny patentansökan för hämning av hårväxt (behandlingen av ansökan hos patentmyndigheter är pågående).

Samarbete inleds med Professor Amos Gilhar vid universitetet i Haifa (Technion).

2013

Framgångsrika resultat i Follicums prekliniska studier leder till att företaget erhåller ytterligare 3,5 miljoner kronor i Forska & Väx-bidrag från Vinnova. Lund University Bioscience investerar ytterligare 2 miljoner kronor.

2012

Bolaget erhåller ett Vinnova-bidrag (0,5 miljoner kronor) för att genomföra ytterligare studier i syfte att stärka projektens potential.

Jan Alenfall utses till projektledare och vd.

Samarbete inleds med Professor Ralf Paus vid universitet i Lübeck (flyttade senare till Münster).

Intressanta prekliniska resultat erhölls från Dabur Research Foundation, Indien, avseende Follicums studier.

Lund University Bioscience AB investerar 3,7 miljoner kronor och Sunstone Capital, Danmark, investerar 4 miljoner kronor.

2011

Follicum AB bildas.

Ett prekliniskt experiment avslutas under året som visar att Follicums substanser ger upphov till nya hårsäckar*.

Nya substanser syntetiseras och en patentansökan för hårväxt inlämnas (behandlingen av ansökan hos patentmyndigheter är pågående).

* 2015-02-11: Kommentar: vi vet i dag att substansen inte ger upphov till nya hårsäckar, vilket man då trodde. Däremot aktiverar substansen vilande hårsäckar.

2004

Grundarna upptäcker i samband med forskning inom åderförkalkning att ett modifierat protein ökar hårväxt på möss.