Affärsstrategi

Affärsstrategi

Follicum utvecklar läkemedel som härstammar från modifierade kroppsegna proteiner som påverkar hårsäckarnas aktivitet. Dessa kan både stimulera och hämma hårsäckarnas verksamhet vilket är visat i olika testsystem. Eftersom peptiderna i princip är endogena, det vill säga finns naturligt i kroppen, anser vi att de kan utvecklas till säkra, skonsamma och effektiva behandlingar.

Utvecklingen av dessa peptider till läkemedel kräver att de genomgår samma process av kliniska prövningar som andra myndighetskontrollerade produkter. Detta säkerställer också att de utlovade effekterna verkligen finns och har blivit bevisade i oberoende dubbel-blinda kliniska prövningar. Detta  till skillnad från många andra produkter inom området som finns på marknaden i dag.

Follicums främsta intäkter är tänkta att komma från utlicensiering eller försäljning av hela eller delar av företagets läkemedelsprojekt till läkemedelsföretag och/eller finansiella investerare efter genomförda kliniska studier. Follicum avser inte att bilda en egen försäljningsorganisation för att sälja läkemedel.