Nyheter

Nyheter

12 augusti, 2018

Sommarintervju: Tre decenniers forskningserfarenhet stärker Follicums styrelseordförande

BioStock publicerade en intervju med Follicums nya styrelseordförande, Gun-Britt Fransson, den 12 augusti. Läs artikeln För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 – 19 21 97 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är […]

27 juni, 2018

BioStock-artikel: Follicum når viktig milstolpe och väljer topikal formulering av FOL-005

Follicum har tagit fram och valt topikal formulering för sin läkemedelskandidat mot håravfall, FOL-005. En stabil topikal formulering som är användarvänlig är mycket viktig för att ta en stor marknadsandel och Follicum har genom valet av topikal formulering därmed nått en för bolaget viktig betydelsefull milstolpe. BioStock kontaktade Follicums vd, Jan Alenfall, för en kommentar.

26 juni, 2018

Sommarhälsning från Follicum

Inledningen till 2018 var intensiv då vi inkluderade de första patienterna i den nya fas II-studien för stimulering av hårväxt och samtidigt arbetade vi med att generera nya prekliniska data för att stärka patentet inom diabetes där vi även har inkluderat en ny peptidklass! Patientrekryteringen i hårstudien har gått över förväntan och samtliga patienter var inkluderade i början av juni månad – helt enligt plan. Patienterna behandlas tre gånger i veckan under tre månader vilket innebär att vi planerar att redovisa resultatet under det sista kvartalet i år. Vi har samtidigt arbetat med att utveckla och utvärdera tre olika typer av beredningsformer av FOL-005 för applicering på huden. Nyligen kunde vi berätta att vi valt en formulering som bäst motsvarade kraven vad avser stabilitet och transport av FOL-005 till hårsäcken. Dessutom har denna formulering de mest tilltalande kosmetiska egenskaperna.

20 juni, 2018

Intervju med Gun-Britt Fransson, ny styrelseordförande för Follicum

Kan du beskriva din bakgrund och vad du har arbetat med tidigare? Jag har en biomedicinsk utbildning och har disputerat inom näringslära och har så länge jag kan komma ihåg varit övertygad om att ny forskning kan förbättra världen. Detta har återspeglats i min drygt 30-åriga karriär i forskningsledande positioner inom läkemedel, livsmedel och bioteknik. […]

31 maj, 2018

Dokument inför Extra bolagsstämma

Dokumenten inför Follicums extra bolagsstämma, som äger rum den 4 juni 2018, finns tillgängliga under Investerare/Bolagsstämmor.

23 maj, 2018

Follicums presentation från Aktiedagen Malmö 22 maj 2018

På Aktiedagen den 22 maj 2018 i Malmö presenterade VD Jan Alenfall Follicum. Se presentationen För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 – 19 21 97 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är […]

23 maj, 2018

BioStock-artikel: Fullt säkerställd emission ska säkra Follicums diabetesprojekt

Den 22 maj 2018 publicerade BioStock en artikel om Follicum: ”Fullt säkerställd emission ska säkra Follicums diabetesprojekt” Läs artikeln För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 – 19 21 97 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. […]

17 maj, 2018

Follicum presenterar på Aktiedagen i Malmö den 22 maj 2018

Den 22 maj kl 09.30 presenterar VD Jan Alenfall från Follicum den senaste utvecklingen inom hårväxt- och diabetesprojekten på Aktiedagen i Malmö. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.aktiespararna.se/tv/live. Program och anmälan hittar du på: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-22-maj För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 – 19 21 97 E-post: info@follicum.com Om […]