Nyheter

Nyheter

12 oktober, 2017

Analys inför nyemissionen

Läs Aktiespararnas analys av Follicum inför nyemissionen genom att klicka på länken nedan. Analysguiden Follicum

9 oktober, 2017

Follicum AB närvarar vid och sponsrar konferens i Basel

Follicum AB (“Follicum” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget kommer att närvara vid en konferens i Basel (www.basle-manchester-forum.science) och kommer härutöver även att sponsra konferensen med ett mindre belopp. Mot bakgrund av att den tyska forskargrupp som genererat viktiga delar av Follicums forskningsdata på human hud och humana hårsäckar kommer att delta vid konferensen bedöms […]

22 augusti, 2017

Börsveckans Småbolagsdag

Onsdagen den 23 augusti kl 07.45-12.15 deltar Follicum i Småbolagsdagen i Stockholm. Följ presentationen här. Mer information om eventet och inbjudan

3 juli, 2017

Sommarhälsning från Follicum

Follicum vill med våra nyhetsblad nå ut till så många som möjligt av bolagets ägare och intressenter. Om du vill följa vår fortsatta utveckling ber vi dig därför att registrera din e-postadress på vår hemsida, www.follicum.se.

5 april, 2017

Dokument inför årsstämman nu tillgängliga

Dokumenten Kallelse,  Fullmaktsformulär samt Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma  finns nu tillgängliga för nerladdning under Investerare/Bolagsstyrning på Follicums hemsida.

7 februari, 2017

Follicum partner i projekt som erhåller stort forskningsanslag

Stiftelsen för Strategisk Forskning (”SSF”) har beslutat att dela ut 400 MSEK till fyra projekt inom programmet ”Industrial Research Centres”. Follicum AB är partner i ett av de projekt som tilldelats anslag. Projektet, som kommer att genomföras vid Lunds universitet, rör individanpassad medicin i diabetes och leds av professor Maria F. Gomez. Anslaget som tilldelats […]