Nyheter

Nyheter

22 augusti, 2017

Börsveckans Småbolagsdag

Onsdagen den 23 augusti kl 07.45-12.15 deltar Follicum i Småbolagsdagen i Stockholm. Följ presentationen här. Mer information om eventet och inbjudan

3 juli, 2017

Sommarhälsning från Follicum

Follicum vill med våra nyhetsblad nå ut till så många som möjligt av bolagets ägare och intressenter. Om du vill följa vår fortsatta utveckling ber vi dig därför att registrera din e-postadress på vår hemsida, www.follicum.se.

5 april, 2017

Dokument inför årsstämman nu tillgängliga

Dokumenten Kallelse,  Fullmaktsformulär samt Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma  finns nu tillgängliga för nerladdning under Investerare/Bolagsstyrning på Follicums hemsida.

7 februari, 2017

Follicum partner i projekt som erhåller stort forskningsanslag

Stiftelsen för Strategisk Forskning (”SSF”) har beslutat att dela ut 400 MSEK till fyra projekt inom programmet ”Industrial Research Centres”. Follicum AB är partner i ett av de projekt som tilldelats anslag. Projektet, som kommer att genomföras vid Lunds universitet, rör individanpassad medicin i diabetes och leds av professor Maria F. Gomez. Anslaget som tilldelats […]

22 juni, 2016

Sommarhälsning från Follicum

Inledningsvis vill jag tacka samtliga aktieägare för det förtroende som visades i samband med den nyemission vi genomförde i april/maj i år. Nyemissionen fulltecknades och tack vare det har vi nu resurser att fortsätta i den goda takt vi arbetat kontinuerligt med längs Follicums resa som noterat bolag. Verksamhetsutvecklingen fortgår enligt utstakad och kommunicerad plan. […]

27 april, 2016

SvD Börsplus publicerar analys av Follicum

SvD Börsplus – en nystartad och oberoende analystjänst – offentliggjorde igår, den 26 april 2016, en analys av Follicum AB. Prenumeranter på SvD Börsplus kan läsa hela analysen här. För övriga finns en lite längre summering av analysen gjord av nyhetsbyrån Finwire här. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall, VD Telefon: +46 (0)46 19 […]

25 april, 2016

Intervju med VD Jan Alenfall

Aktiebloggaren  Snåljåpen intervjuar Follicums VD Jan Alenfall inför emissionen.  Läs intervjun här eller under Investerare/Aktieinformation.