Finansiell kalender

Finansiell kalender

27 september, 2017

Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Follicum AB, org.nr 556851-4532, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 september 2017 kl. 14.00 på Scheelevägen 22 i Lund. Öppna Kallelse