Finansiell kalender

Finansiell kalender

24 september, 2019

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Follicum AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 24 september 2019, kl. 10:00 på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Dokument inför stämman