Aktieinformation

Aktieinformation

Teckningsoptioner TO 2

Den 21 januari 2019 inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) som emitterades i samband med Follicum AB:s företrädesemission 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 februari 2019.


 Företrädesemission 2018


Follicums aktie, kortnamn FOLLI, handlas på Spotlight (tidigare AktieTorget) sedan den 25 november 2014.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall, VD, Follicum AB
Telefon: +46 (0)46 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Financial Hearings intervju med Jan Alenfall, VD Follicum, inför företrädesemissionen 2018

Utdelning

Follicum har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i företagets utveckling. Det finns en risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar.

Skatteverkets information

Nedan publicerade dokument från Skatteverket innehåller allmänna råd samt information om fördelning av anskaffningsavgift med anledning av Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner: