Ägarstruktur

Ägarstruktur

Information om största aktieägare publiceras på AktieTorgets webbsida, se länk Bolags & Aktieinformation