Ägarstruktur

Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken per 2017-06-30. Totala antalet aktieägare uppgick till 1 381 och antalet aktier till 16 005 172 st.

 Innehavare Antal aktier Innehav (%)
Sunstone LS Ventures fund III 2 474 034 17,16
Lund University Bioscience AB 2 320 370 14,50
Avanza Pension 1 670 939 10,44
Atherioco AB 437 499 2,73
Mats Invest AB 435 000 2,72
Pontus Dunér 425 000 2,66
Stiftelsen Akademihemman 383 515 2,40
Nordnet Pensionsförsäkring 260 961 1,63
Netfonds ASA, NQI 249 798 1,56
Kudu AB 231 568 1,45
Callipa AB* 224 379 1,40
*Jan Alenfall genom bolag