Ägarstruktur

Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken per 2017-12-31. Totala antalet aktier uppgick till 26 675 286 st och antalet aktieägare var 1 652 st.

 Innehavare Antal aktier Innehav (%)
Avanza Pension 3 112 810 11,67
Swedish Growth Fund AB 2 747 034 10,30
Lund University Bioscience AB 2 320 370 8,70
Nordnet Pensionsförsäkring 1 321 236 4,95
Mats Invest AB 812 729 3,05
Atherioco AB 482 953 1,81
Kudu AB 458 840 1,72
Pontus Dunér 450 000 1,69
Stiftelsen Akademihemman 383 515 1,44
Netfonds ASA 359 298 1,35