Ägarstruktur

Ägarstruktur

Största ägarna i aktieboken per 2017-03-31. Totala antalet aktieägare uppgick till 1 381 och antalet aktier till 16 005 172 st.

 Innehavare Antal aktier Innehav (%)
Sunstone LS Ventures fund III 2 747 034 17,16
Lund University Bioscience AB 2 320 370 14,50
Avanza Pension 1 595 496 9,97
Atherioco AB 437 499 2,73
Mats Invest AB 435 000 2,72
Pontus Dunér 428 000 2,67
Stiftelsen Akademihemman 383 515 2,40
Flerie Invest AB 355 085 2,22
Nordnet Pensionsförsäkring 316 269 1,98
Kudu AB 231 568 1,45
Callipa AB* 224 379 1,40
*Jan Alenfall genom bolag