Investerare

Investerare

Med huvudkandidaten FOL-005 har vi tagit fram en läkemedelskandidat som i prekliniska studier visat mycket lovande resultat att reglera hårväxt.

Både hämning och stimulering av hårväxt

I prekliniska modeller har både stimulering och hämning av hårväxt observerats. Detta är två olika effekter som eventuellt kan uppstå beroende på i vilken fas växtcykeln som hårsäcken befinner sig eller enkom är beroende på vilken modell som har använts. Båda effekterna på hårväxtcykeln sker i mycket låga doser och är mycket intressanta och har betydande potential – ur såväl medicinsk som kommersiell synpunkt.

Klinisk utvecklingsfas

Bolaget går nu in i en betydligt mer kapitalkrävande fas då proof-of-concept behöver uppnås samt att det fordras att identifiera verkningsmekanismerna bakom effekterna. Dessa studier kan endast genomföras via kliniska studier i människa.

Marknadspotential

Redan idag är marknaden för både hämning och stimulering av hårväxt betydande och vi förväntar att marknaden kommer att växa ännu mer när effektiva och säkra produkter introduceras.

Säker och effektiv produkt

Vi tror på FOL-005 som en kandidat att räkna med på framtidens marknad eftersom dagens farmakologiska utbud inte erbjuder samma fördelar som vi hittills identifierat i vår läkemedelskandidat. Målet är att utveckla ett säkert och långtidseffektivt läkemedel med få biverkningar som kan användas av både män och kvinnor och som samtidigt är kostnadseffektivt.

Affärsstrategi

Genom en utlicensiering eller försäljning av projektet till en större aktör efter en väl genomförd klinisk fas I/IIa-studie förväntar vi oss att därefter kunna generera avkastning och intäkter till eventuella andra framtida projekt.