Pågående och fortsatt utveckling

Pågående och fortsatt utveckling

FOL-005

Kommande steg i den kliniska utvecklingen av FOL-005 är att genomföra ytterligare fas II och därefter fas III-studier.

Parallellt med den kliniska utvecklingen av FOL-005 pågår också utvecklingen av en ny användarvänlig formulering. Prototyp-formuleringar är framtagna och har testats i omfattande studier och vi har valt en topikal kandidat med mycket god stabilitet, hud- och follikelpenetration samt utmärkta kosmetiska egenskaper. Den slutliga beredningsformen kommer sedan att prövas i kliniska studier, inledningsvis i fas II- och därefter fas III-studier inför registrering och lansering av produkten.