Patent

Patent

Follicum har identifierat en ny klass av peptider som ökar insulinsekretionen i flera experimentella modeller. Baserat på detta skickade bolaget 2017 in en patentansökan som skyddar Follicums peptider. Ansökan som nu har nått PCT-fas har erhållit en positiv internationell granskningsrapport från Europeiska patentverket (EPO) och har nyligen publicerats (WO 2018/202870). I prekliniska studier som har utförts under senare delen av 2018 har ny värdefull information framkommit, vilken nu skyddas i en ny patentansökan.

Patentfamilj Löptid Jurisdiktion
Diabetes – ansökan inlämnad 2017—2038 EP med möjlighet till PCT*-ansökan som täcker 152 länder

Bolaget har för avsikt att förstärka diabetespatentet genom ytterligare preklinisk forskning och via pågående samarbeten. Därefter kommer Follicum att hitta lämpliga samarbetspartners för vidareutveckling och kommersialisering av preparatet.