Senaste nytt:

Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), org.nr 556851-4532 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 juni 2018 kl. 16.00 på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 maj 2018, och […]

Vill du ha senaste nytt från Follicum?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress här nedan:

Hårväxt

Vår läkemedelskandidat FOL-005 har i kliniska studier visat sig öka hårväxten på friska försökspersoner

Läs mer

Diabetes

Follicums prekliniska forskning har resulterat i den nya peptiden FOL-014 som visat sig öka frisättning av insulin

Läs mer

Investerare

Vi vill utveckla säkra och effektiva läkemedel för både kvinnor och män, med få biverkningar och som är kostnadseffektiva.

Läs mer

Press

Nyheter

Events

22 Maj 18
Aktiedagen Malmö 22 maj

Follicum kommer att delta på Aktiedagen som arrangeras på Kockums Fritid i Malmö den 22 maj....

05 Nov 18
BIO Europe

Follicum kommer att delta i BIO Europe 5-7 november 2018 i Köpenhamn, Danmark Mer information om kon...