Senaste nytt:

Follicum Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2020-10-01 – 2020-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 530 TSEK (-5 342 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,20 SEK (-0,12 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 89 % (85 %). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 […]

Vill du ha senaste nytt från Follicum?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress här nedan:

Follicum tillämpar GDPR. Läs mer här

Intervju med VD Jan Alenfall 15 april 2020

Hårväxt

Vår läkemedelskandidat FOL-005 har i kliniska studier visat sig öka hårväxten på både friska försökspersoner och alopeci-patienter i två kliniska fas II-studier som båda har visat på god säkerhet och effekt.

Läs mer

Diabetes

Follicums prekliniska forskning har resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i möss

Läs mer

Investerare

Vi vill utveckla säkra och effektiva läkemedel för både kvinnor och män, med få biverkningar och som är kostnadseffektiva.

Läs mer

Press

Nyheter

Events

18 Jun 20
Diabetes-seminarium

Jan Alenfall deltar i det digitala seminariet ”Connecting the R&D of auto-immune disease t...

26 Okt 20
BIO-Europe

Follicum kommer att delta i BIO-Europe som äger rum i München, Tyskland, 26-28 oktober 2020 Konferen...