Senaste nytt:

BioStock-artikel: Follicum vill bidra till färre diabetesrelaterade komplikationer

BioStock publicerade den 10 april 2019 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet. Diabetes är en kostsam sjukdom vilket till stor del beror på behandling av kostnadskrävande diabeteskomplikationer. De behandlingsalternativ som står till buds för diabetiker idag är visserligen effektiva i ett tidigt skede, men kan i många fall inte förhindra ett […]

Vill du ha senaste nytt från Follicum?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress här nedan:

Follicum tillämpar GDPR. Läs mer här

Hårväxt

Vår läkemedelskandidat FOL-005 har i kliniska studier visat sig öka hårväxten på friska försökspersoner

Läs mer

Diabetes

Follicums prekliniska forskning har resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i möss

Läs mer

Investerare

Vi vill utveckla säkra och effektiva läkemedel för både kvinnor och män, med få biverkningar och som är kostnadseffektiva.

Läs mer

Press

Nyheter

Events

24 Apr 19
World Congress Hair Research

Follicum deltar på konferensen World Congress Hair Research i Barcelona 24-27 april 2019 Mer informa...

29 Apr 19
BioStock Live

Follicum deltar på BioStock Live i Stockholm den 29 april 2019. Presentationerna hålls på engelska....

20 Maj 19
Öresundsdagen

Follicum deltar på Öresundsdagen i Malmö den 20 maj 2019. Mer information publiceras när den blir ti...